Z przykrością informujemy, iż coraz częściej podczas wyjazdów terenowych pracownicy  Referatu Ochrony Środowiska borykają się z problemem tzw. dostawek do pojemników (DZWONÓW) na surowce wtórne ustawionych  na terenie gminy Skoki.

Drodzy mieszkańcy pojemniki te służą tylko i wyłącznie do zbierania takich odpadów jak szklane butelki, słoiki, butelki po piwach, które należy wrzucić do pojemnika koloru zielonego.

Puste plastikowe butelki, puszki po napojach, puste opakowania po chemii gospodarczej, torebki foliowe, kartony po mleku, sokach, puszki po konserwach, zakrętki od słoików itp. należy umieścić w pojemniku koloru żółtego.

Natomiast gazety, czasopisma, katalogi, opakowania z papieru i tektury, zeszyty, książki należy wrzucić do pojemnika koloru niebieskiego.

Co zrobić z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi? Poniżej przedstawiamy kilka możliwości:

  • Odpady zielone – należy dostarczyć do PSZOK-u.
  • Odpady wielkogabarytowe – należy przywieź do kontenerów w trakcie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub dostarczyć do PSZOK-u.
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe – należy dostarczyć do PSZOK-u bezpłatnie z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia lub zamówić specjalną płatną usługę w firmie odbierającej tego typu odpady.
  • Leki – należy wrzucić do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach lub zawieź do PSZOK-u.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym RTV i AGD) -można oddać do sklepu kupując nowy sprzęt, zawieź do kontenerów w trakcie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, lub dostarczyć do PSZOK-u.
  • Inne odpady niebezpieczne (np. farby, termometry, świetlówki, baterie, akumulatory) – oddać do PSZOK-u.

Reasumując  bardzo prosimy nie dostawiać do pojemników żadnych odpadów, których nie da się wrzucić z uwagi na ich gabaryty, gdyż firma, która zajmuje się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Skoki nie będzie ich zabierać z uwagi na fakt, że nie tam ich miejsce składowania.

Ponadto pracownicy tut. Urzędu zanotowali nawet takie przypadki, że DZWONY na tworzywa sztuczne i metale (żółty pojemnik) były przewracane, a odpady o większych gabarytach, których nie dało się wrzucić  przez górny otwór były cięte na mniejsze kawałki, a niekiedy  nawet w całości wkładane od dołu.

W SYTUACJI GDY BĘDZIE SIĘ TO NOTORYCZNIE POWTARZAĆ INFORMUJEMY, ŻE TEREN ZOSTANIE UPRZĄTNIĘTY, A POJEMNIKI NA OKREŚLONE SUROWCE WTÓRNE ZOSTANĄ ZABRANE!!!

Korzystajmy z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), który mieści się w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10 A do którego możemy dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym także niebezpieczne.

PSZOK czynny jest we wtorki i środy od godz. 1000-1500 oraz w piątki i soboty od 1000-1500.

W przypadku ujawnienia sprawcy podrzucanych odpadów sprawę będziemy kierować do Komisariatu Policji w celu nałożenia maksymalnej grzywny.

Poniżej przedstawiamy kilka poglądowych zdjęć jak wyglądają zaśmiecone miejsca na których są usytuowane pojemniki na surowce wtórne.

Joanna Osiecka
Podinspektor – ds. gospodarki odpadami