Trwa właśnie spotkanie sołtysów gminy Skoki z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem i pracownikami urzędu.

Dzisiejszy program spotkania obejmuje: zadania inwestycyjne i sprawy bieżące sołectw. Gospodarkę finansową. Udział sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich. Gospodarkę odpadami w związku z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz opinię uchwał dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.