11 listopada 2013r. świętowaliśmy 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Stąd też liczne sztandary w barwach narodowych na ulicach miasta i na nieruchomościach mieszkańców, którym szczególnie bliska jest ta rocznica.

W br. Święto Odzyskania Niepodległości obchodziliśmy szczególnie uroczycie Centralne Gminne Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 15.45 w Szkole Podstawowej w Skokach. W uroczystościach tych udział wziął też Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, radni i przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz zakładów pracy działających na terenie Gminy oraz liczni mieszkańcy.

Tutaj w Sali Gimnastycznej młodzi aktorzy – uczniowie Szkoły Podstawowej na scenie przypomnieli najważniejsze fakty z burzliwej historii Polski, które miały wpływ na Odzyskanie Niepodległości. Prowadzili widzów zagmatwanymi ścieżkami rozbiorów, powstań narodowych, strajku dzieci wrzesińskich, słowami „Chodź, opowiem ci o mojej Polsce. Jest ona pieśnią. Ona modlitwą jest. Jest krzyżem mogił i jest sercem ludu. Chodź z moją Polską”. Recytowano także wiersze o tematyce patriotycznej, a w śpiew znanych wszystkim pieśni włączyła się publiczność. W trakcie przedstawienia wyświetlano prezentację multimedialną, która ilustrowała rozgrywające się na scenie wydarzenia. Profesjonalna scenografia, charakteryzacja i rekwizyty spowodowały, że wszyscy na kilkadziesiąt minut przenieśli się do czasów kiedy kształtowała się nasza tożsamość narodowa.

Po części artystycznej w Szkole nastąpił uroczysty przemarsz do Kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa, gdzie każdy mógł indywidualnie pomodlić się za Ojczyznę.

Z kolei po mszy świętej jej uczestnicy przemaszerowali na Plac Powstańców Wielkopolskich by pod odsłoniętą w roku 1976 z okazji 600-lecia Miasta Skoki Tablicą Pamiątkową ku czci uczestników walk za Wolność i Niepodległość kontynuować dalsze uroczystości.

Teraz też minutą ciszy oraz symbolicznym pochyleniem sztandarów oraz złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy przedstawiciele samorządu, organizacji i stowarzyszeń oraz zakładów pracy, a także mieszkańcy niezrzeszeni oddali cześć bohaterom i ofiarom walk niepodległościowych.

Tutaj uroczystościom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mieściska, a poprowadził je nauczyciel historii skockiego gimnazjum harcmistrz Andrzej Surdyk. Z kolei Zespół „Harfa” zachęcał pieśniami patriotycznymi do wspólnego śpiewu. Zaśpiewano min. „Pierwszą brygadę”, „Kadrówkę” „Marsz Polonia”, „Przybyli Ułani” oraz „Wojenko, wojenko”.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Tadeusz Kłos podziękował jej uczestnikom za przybycie i oddanie hołdu pokoleniom Skoczan , którzy walczyli o Wolną i Niepodległą Polskę.