OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO W REJOWCU 6/1

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/293/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1808)

podaję do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy i ogłaszam nabór wniosków na przedmiotowy lokal

 1. Lokal mieszkalny o numerze 1 położony jest na parterze w budynku oznaczonym numerem 6 w Rejowcu, w gminie Skoki, dla którego Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą nr PO1B/00046690/7
 2. Informacje o lokalu:
  Lokal mieszkalny
  Najem na czas nieokreślony
  Stan techniczny: dobry
  Powierzchnia użytkowa lokalu: 47,10 m2
  Lokal składa się z 2 pokoi (14,40 m2, 14,40), kuchni, łazienki z wc, korytarza i sieni
  Ogrzewanie centralne etażowe (piec znajduje się w lokalu)
 3. Opłaty: Miesięczny czynsz najmu lokalu mieszkalnego: 191,23 zł
 4. Opłaty za wodę rozliczane według wodomierza na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą wody
 5. Opłaty za energię rozliczane według licznika na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą energii
 6. Wywóz nieczystości płynnych w własnym zakresie
 7. Opłata za odpady wg złożonej deklaracji
 8. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony są wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium dochodowe a ich warunki zamieszkiwania kwalifikują się do poprawy.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

 • w gospodarstwie domowych jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 150 % kwoty najniższej emerytury tj. 1544,70 zł miesięcznie
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym dochód nie może przekroczyć 90 % kwoty najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. 926,82 zł  na osobę miesięcznie

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POPRAWY:

 • Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 10 m2 , lub
 • Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, lub
 • Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 15 m2 , lub
 • Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 10 m2 powierzchni łącznej pokoi.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek zawierający dane osoby ubiegającej się o najem lokalu oraz osób objętych wnioskiem wraz z opisem aktualnej sytuacji majątkowej, życiowej, zdrowotnej i materialnej, w tym określenie miejsca i warunków zamieszkiwania.
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
 • Dowody potwierdzające dochody osiągane w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem lokalu (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie z urzędu skarbowego)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli osoba objęta wnioskiem takie posiada)

Uwaga! Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu mają osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu lub zamieszkują wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski należy składać do 20 kwietnia 2018 roku do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Plan mieszkania:

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*