1-IMG_6345Gmina Skoki każdego roku przystępuje do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, których celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zachęcamy naszych mieszkańców do korzystania z wszelkich oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnych badań profilaktycznych. W tym roku również podjęliśmy szereg działań w tej dziedzinie.

Nasze Miasto 6 razy odwiedził mammobus. Bezpłatnie przebadano 210 Pań w wieku 50-69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie wykonywały badań mammograficznych. Z danych zamieszczony na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjnego Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wynika, że na dzień 01.10.2013r. badaniem objęto na terenie: Miasta Skoki – 62,59 % i Gminy Skoki 48,5 % populacji. Panie, które jeszcze nie skorzystały z programu bezpłatnej mammografii, będą miały okazję zbadania się 2, 4 i 10 grudnia 2013 r. w mammobusie przy Przychodni Rodzinnej „Falco”- ul. Ciastowicza.

2-IMG_4927Przystąpiliśmy również do realizacji programów profilaktycznych finansowanych ze środków budżetu województwa wielopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009-2013”, koordynowany przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia Mieszkańców Wielkopolski oraz zmniejszenia nierówności w dostępie do specjalistycznych badań.W ramach tych działań, przeprowadzono następujące programy:

– program profilaktyki raka gruczołu krokowego (badanie krwi w kierunku PSA). W dniu 19 lipca 2013r. przebadano 61 panów.

– program profilaktyki raka jelita grubego (u kobiet i mężczyzn badanie na obecność krwi utajonej). W ramach tego programu przeprowadzono spotkanie edukacyjne oraz badanie na krew utajoną w kale dla osób, które ukończyły 50 rok życia. Zbadano 105 osób.

– program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców (badania RTG i spirometria dla kobiet i mężczyzn). Badania przeprowadzono w dniu 9 października 2013 r.

Wykonano 85 RTG płuc oraz 85 spirometrii.

Podjęliśmy również współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu. W ramach współpracy pracownicy WOK podczas Dni Miasta i Gminy Skoki promowali bezpłatne badania cytologiczne oraz w 21.10.2013 r. przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla 13- letnich uczennic gimnazjum na temat badań cytologicznych i profilaktyki nowotworowej.

Zgłosiliśmy się także do Konkursu Zdrowa Gmina, którego głównym zadaniem jest promocja badań w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów: raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego. Udział w konkursie jest bezpłatny, zgodnie z regulaminem konkursu gmina nie przeznacza osobnej puli środków finansowych na udział w Konkursie. Badania finansuje Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Badania profilaktyczne trwają do 31 października. Gminy na terenie których na badania zgłosi się najwięcej osób ( a dokładania, w których do badań przystąpił największy procent społeczności ) zostają zakwalifikowane do II etapu konkursu.

Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie mieszkańców Naszej Gminy bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Z naszych obserwacji wynika, że chętniej badają się panie, niż panowie, ale z roku na rok panów również przybywa. Pamiętajcie Państwo, że badając się profilaktycznie dajecie sobie szanse wyprzedzenia choroby.