Zebrania wiejskie 2018

0
373

Na ostatnim zebraniu sołtysów poszczególnych wsi ustalony został harmonogram zebrań wiejskich. Pierwszym było spotkanie  z mieszkańcami wsi Sława Wielkopolska.

Do dzisiaj, tj. 28 lutego, Burmistrz odwiedził jeszcze Stawiany, Potrzanowo, Pawłowo Skockie, Kuszewo, Kakulin i Grzybowo, przedstawiając zebranym informację o zamierzeniach inwestycyjnych dotyczących całej Gminy, jak też poszczególnych sołectw. 

Tematyka spotkań jest różna, bo i różne są potrzeby i problemy zgłaszane przez mieszkańców odwiedzanych miejscowości. Najczęściej powtarzające się zadania dotyczą;  dróg ( szczególnie gruntowych ), planowanych remontów i napraw w świetlicach, doposażenia kuchni w sprzęt gastronomiczny, oświetlenia ulicznego. Rolnicy zwracają uwagę na problemy dotyczące spraw melioracji i związane z tym działania Gminnej Spółki Wodnej.

Zgłaszane na spotkaniach postulaty będą w miarę możliwości realizowane jeszcze w bieżącym roku, a sprawy pozostające poza właściwością Gminy niezwłocznie zgłaszane odpowiedzialnym instytucjom.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa