Warto poświęcić 10 minut… obyśmy nigdy nie musieli korzystać z przedstawionych wskazówek:

Alarm bombowy

Niebezpieczna przesyłka

Niewypały i niewybuchy

Zagrożenie terrorystyczne