Zadania inwestycyjne do realizacji w 2018, gospodarka finansowa, równanie i wałowanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych. Gospodarka odpadami z naciskiem na nieczystości płynne oraz ustalenie terminarza zebrań wiejskich to główne tematy odbywającego się w chwili obecnej spotkania sołtysów z Burmistrzem i pracownikami Urzędu.