Występujące od kilku miesięcy obfite opady deszczu spowodowały znaczne pogorszenie stanu technicznego dróg gruntowych na terenie całej gminy. Mamy świadomość zaistniałej sytuacji i zdajemy sobie sprawę, że są one trudne do pokonania, a w niektórych fragmentach nawet nieprzejezdne dla pojazdów osobowych. Zalegająca na powierzchni drogi woda powoduje, że ich naprawa ze względów technicznych staje się również niemożliwa. Po tak nasiąkniętym gruncie niemożliwy staje się dojazd ciężkich pojazdów z kruszywem. Dodatkowo rozgarnięcie kruszywa w błocie nie przyniesie spodziewanego efektu, wręcz przeciwnie spowoduje to jeszcze większe zniszczenie nawierzchni drogi. Prowadzenie prac naprawczych ciężkim sprzętem w takich warunkach jest bezcelowe tak ze względów technicznych jak i finansowych. 

Drugim niespotykanym dotąd problemem jest trudność w zakupie kruszywa. Firmy z Poznania, od których od lat kupowaliśmy kruszywo nie posiadają go aktualnie w ofercie sprzedaży i nie wiadomo kiedy będzie. Miejscowy wykonawca ze Skoków, nie ma możliwości go dostarczenia w wymaganej ilości z uwagi na niemożliwość transportu po nasiąkniętym wodą placu.  

W chwili obecnej zmuszeni jesteśmy tylko czekać na poprawę warunków atmosferycznych, które w przyszłości pozwolą prowadzić planowe prace remontowe, jeżeli uda się pozyskać kruszywo w wymaganej ilości.    

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.