Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach i nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim.

Odznaką Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest medal w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony jest monogram RP, a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Takie oto medale mieszkańcom gminy Skoki w imieniu Prezydenta wręcza Burmistrz, w naszej gminie średnio dwa razy w roku. Ostatnia taka okazja miała miejsce dziś w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach podczas uroczystości przygotowanej przez jego Kierownika Joannę Wolicką – Przywarty.

Tego dnia medale oraz pamiątkowe podziękowania, kwiaty i upominki otrzymało 6 par:
Stefania i Kazimierz Błażejewscy, zamieszkali w Lechlinie, data  ślubu 30.09.1967r. w Wągrowcu.
Maria i Zbigniew Kaczmarkowie, zamieszkali w Kakulinie, data ślubu 21.10.1967r w Poznaniu
Elżbieta i Andrzej Ludwiczakowie, zamieszkali w Sławicy, data ślubu 25.12.1967r w Poznaniu
Melania i Bogusław Marciniakowie,  zamieszkali w Lechlinie, data ślubu 16.09.1967 w Skokach
Lucyna i Bogdan Nowiccy, zamieszkali w Skokach, data ślubu 25.03.1967r w Skokach
Bożena i Bronisław Walkowiakowie, zamieszkali Wysoce, data ślubu 08.04.1967r w Skokach

Po uroczystości Burmistrz Tadeusz Kłos zaprosił jubilatów na tort i kawę gdzie już w luźnej atmosferze wspominano przeżyte lata.