Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 6.946
Liczba osób głosujących: 3.282
Liczba głosów ważnych: 3.262
Liczba głosów nieważnych: 20
Frekwencja: 47,25%