Na terenie Gminy Skoki planowana jest budowa kolejnych kilometrów sieci światłowodowej, która umożliwi mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do szybkich połączeń Internetowych.

Wdrażana technologia pozwoli na zwiększenie konkurencyjności lokalnych firm i umożliwi im dynamiczny rozwój. Mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnego konkurowania na rynku pracy – Home Office, korzystania z e-administracji, e-bankowości itp. Szkoły w naszej gminie będą podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która ma zostać uruchomiona w roku szkolnym 2018/2019 i docelowo połączyć 30,5 tys. szkół w całym kraju w jedną, spójną sieć teleinformatyczną (OSE). Celem sieci jest zapewnienie powszechnego i równego dostępu do bardzo szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego Internetu dla szkół. Wszystko po to, by umożliwić cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez wspomaganie edukacji analogowej (książki) edukacją cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w Internecie), przyczynić się do rozwoju kompetencji  i umiejętności cyfrowych oraz wyrównać szanse edukacyjne uczniów, zwłaszcza tych, zamieszkujących tereny o mniejszej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału. Projekt ten dla wielu szkół, szczególnie z mniejszych ośrodków, będzie cywilizacyjną zmianą.

W ramach umowy POPC.01.01.00-30-0336/16 firma RCI sp. z o.o. zobowiązała się do wybudowania sieci światłowodowej dostępowej w technologii doziemnej o długości 51 km w 5 gminach powiatu wągrowieckiego. Realizacja projektu umożliwi objęcie zasięgiem Internetu o przepustowości minimalnej 100Mb/s minimum 1279 gospodarstw domowych oraz 4 placówki publiczne.

Planowane inwestycje mają być oddane do użytku w czerwcu 2018 r. i obejmują obszar Sławy Wlkp., Sławicy, Szczodrochowa, Lechlina, Rościnna, Roszkowa, Roszkówka, Łosińca.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na 2 kwietnia 2017 r. / List of projects in Poland co-financed by European Funds in the years 2014-2020 as of 2nd April 2017 – https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/realizowane-projekty-popc/

Szkoły w zasięgu sieci światłowodowej. – http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/

4 KOMENTARZE

  1. Szanowni Państwo.
    Gmina Skoki aktywnie działa w zakresie rozbudowy infrastruktury sieci światłowodowej i bezpośrednio współpracuje z inwestorami. Wielokrotnie zapraszaliśmy również Państwa do aktywnego udziału w Konsultacjach Społecznych obszarów białych NGA, organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. W chwili obecnej realizowany jest projekt dofinansowany w ramach „Działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Tak jak pisałem obszar objęty projektem to wsie Sława Wlkp., Sławica, Szczodrochowo, Lechlin, Rościno, Roszkowo, Roszkówko, Łosiniec. Decyzje o zakresie inwestycji podejmuje Ministerstwo Rozwoju wraz z firmą realizującą zadanie, na podstawie wielu czynników ekonomiczno społecznych. Jednym z nich jest liczba oddanych głosów w konsultacjach społecznych oraz wykluczenie cyfrowe. Szczegóły na stronie http://www.polskacyfrowa.gov.pl/.
    Rozumiem, że każdy z nas chce korzystać z najlepszych sieci światłowodowych, ale skoro macie Państwo szybkie i stabilne połączenia miedziane to zrozumcie mieszkańców wsi, którzy nie mają dostępu do Internetu w żadnej technologii.

  2. A takie pytanko mam – bo przy ostatniej budowie sieci światłowodowej zostały pominięte niektóre ulice w mieście Skoki takie jak np. Dolna pomimo, że na pozostałych przyległych ulicach jak Podgórna czy Okrężna sieć jest a to zaledwie parę metrów, czy w związku z rozbudową ulice które zostały bez światłowodu teraz go uzyskają? Nie mam nic przeciwko inwestowaniu w tereny wiejskie ale może wypadało by też pomyśleć o mieszkańcach miasta, którzy jeszcze internetu szerokopasmowego nie mają.

  3. A kiedy mieszkańcy Potrzanowa mogą się spodziewać światłowodu? Nie ci, którzy mieszkają przy ulicy Skockiej a będący mniejszością w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców naszej wsi. Póki co światłowód w ulicy Skockiej to raczej inwestycja „na pochwalenie się” i zamknięcie ust malkontentom niż realna rozbudowa infrastruktury! Jak długo jeszcze gross mieszkańców Potrzanowa będzie musiało „męczyć” się przestarzałą Neostradą czy korzystać z niepewnych łącz LTE???
    Podobne pytanie można zadać jeśli chodzi o gazyfikację!!!

Comments are closed.