Skoccy seniorzy, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, których liczba systematycznie rośnie, w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykają się w Bibliotece. W trakcie zebrań omawiane są sprawy ważne dla ludzi trzeciego wieku, w tym dotyczące zmian w aktach prawnych i sprawy związane ze skockim środowiskiem. Dużo miejsca poświęca się organizacji życia społeczno-kulturalno-rekreacyjnego i wypoczynku seniorów. I ta, ostatnia tematyka cieszy się największym zainteresowaniem, a dowodem tego niech będzie fakt, ze planowane na miesiące letnie wycieczki zarówno jednodniowe, jak i te związane z dłuższym pobytem poza domem są już w pełni obsadzone.

Comiesięczne zebrania służą też zacieśnianiu życia towarzyskiego seniorów. To w ich trakcie, składane są życzenia Solenizantom i Jubilatom z okazji urodzin i imienin oraz Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego. W trakcie ostatniego zebrania, 5 lutego br. koleżanki i koledzy najlepsze życzenia złożyli i gromkie 100 lat zaśpiewali pani Zofii Pogodzińskiej, długoletniej nauczycielce i wychowawczyni kilku pokoleń Skoczan z okazji 80 rocznicy Jej urodzin.

Siłą rzeczy, zimowe działania inspirowane przez Zarząd Oddziału są ograniczone. Jednak już można mówić o pewnych sukcesach, do których zaliczyć możemy zorganizowane dwóch zabaw karnawałowych. Pierwsza, 12 stycznia pod hasłem „Powtórka z Sylwestra”, jak każdego roku przyniosła niespodziankę. Tym razem była nią wizyta Kominiarza, który odwiedzając naszych Seniorów złożył im życzenia noworoczne i każdego obdarzył groszem na szczęście, a następnie z werwą obtańcowywał koleżanki i kolegów. Ale, że zabawa odbywała się w przeddzień grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy salę odwiedzili też Orkiestrowi Wolontariusze, którzy za datki wrzucane do puszek obdarowali naszych Seniorów Orkiestrowymi Serduszkami.

Niemniej wesoło, bo przy tańcach, muzyce i wspólnym śpiewie oraz przy świątecznie zastawionych stołach Seniorzy bawili się i zegnali karnawał na „Podkoziołku” w dniu 12 lutego br.

Ale zabawa, to nie jedyna zimowa rozrywka naszych Seniorów, były więc autokarowe wyprawy na „Wesele Figlara” do Poznańskiej Operetki oraz do wągrowieckiego kina na polską komedię pt. „Podejrzani Zakochani”. Miłośnicy imprez organizowanych przez Bibliotekę 20 stycznia br uczestniczyli w Koncercie Noworocznym – Trzech Tenorów, a w dniu 10 marca wybierają się na koncert Waldemara Malickiego. Natomiast miłośnicy aktywnego spędzania czasu w dniu 17 lutym wzięli udział w wycieczce pieszej nordic walking zorganizowanej pod hasłem „My się zimy nie boimy” w Rościnnie.

seniorzy_1 seniorzy_2 seniorzy_3