Jeśli nie zachwyt i podziw, to na pewno zadowolenie jawiło się na twarzy każdego pacjenta, który w pierwszych dniach lutego trafił do pomieszczeń Przychodni Medycyny Rodzinnej „Falco” od strony ul. Ciastowicza w Skokach.

Bo oto właśnie, po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej remontem i modernizacją wybudowanego jeszcze przed 1970 rokiem obiektu i związanymi z tym utrudnieniami Przychodnia uzyskała nowoczesny i estetyczny wygląd, który zachęca do korzystania z jej usług.

Uzyskany efekt to wspólne dzieło właściciela obiektu – Samorządu Gminy Skoki i dzierżawcy pomieszczeń – właściciela Przychodni „Falco” Marcina Sokoła.

Same prace remontowo-modernizacyjne, na podstawie ogłoszonego przez Gminę przetargu wygrał i w pierwszych dniach listopada rozpoczął i za 77.600 zł zrealizował w części ogólnodostępnej, tj. w poczekalni i rejestracji Zakład MIRBUD Andrzeja Giersiga. W ramach tych prac przesunięto okno i przebudowano jedno z wejść zewnętrznych do budynku, wymieniono na szersze drzwi do poczekalni i gabinetów, tak by mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne. Zmodernizowano 2 łazienki, w tym jedną przystosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne. We wszystkich pomieszczeniach skuto stare i wykonano nowe ocieplone posadzki wraz z płytkami podłogowymi. Wykonano też nową instalację elektryczną wraz z lampami i nowe podwieszane sufity, dokonano remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji co oraz szpachlowania i malowana ścian.

W trakcie prowadzenia tych robót, okazało się, że standard gabinetów lekarskich i zabiegowych nie przystoi do wyremontowanych pomieszczeń i że wymagają one odnowienia. Do takich wniosków doszedł zarówno Burmistrz jak i właściciel Przychodni. W rezultacie rozmów miedzy nimi wypracowano wspólne stanowisko i zdecydowano się na prowadzenie dalszych prac remontowo-modernizacyjnych i uzgodniono sposób ich finansowania.

Tak więc prace objęły gabinety lekarskie i zabiegowe oraz pomieszczenia socjalne dla personelu. Prowadzone pod nadzorem Urzędu Miasta i Gminy zostały sfinansowane przez najemcę, tj. Przychodnię z możliwością zwrotu części poniesionych nakładów przez właściciela obiektu, tj. Gminę Skoki, co nastąpi w ramach rozliczenia płaconego przez najemcę czynszu. Zgodnie z tym porozumieniem dokonano przebudowy ścian, wymiany sieci wod-kan i sieci co oraz wymianę instalacji elektrycznych. Dokonano też wymiany okien i drzwi oraz uzupełnienia tynków, ułożenia nowych ocieplonych posadzek i płytek podłogowych – prace te w ostatecznym rozliczeniu sfinansuje skocki Samorząd.

Pozostałe roboty, tj. m.in. wykonanie podwieszanych sufitów, szpachlowanie i malowanie ścian, ułożenie płytek ściennych i biały montaż umywalek i baterii sfinansuje najemca, tj. „Falco”

Celem dopełnienia estetyki całości, a zwłaszcza dla poprawy warunków pracy personelu i warunków korzystania z usług placówki, właściciel Przychodni dokonał wymiany umeblowania i jej wyposażenia medycznego oraz wyposażył ją w komputery umożliwiające sprawdzanie na bieżąco uprawnienia do ubezpieczenia społecznego pacjentów.