W Jabłkowie wykonano podbudowę drogi

img_25462Firma KOP-DRÓG ze Skoków zakończyła prace związane w wykonaniem podbudowy drogi gminnej w Jabłkowie. Istniejący odcinek drogi na całej długości został poszerzony o 1,7 m. W miejscu  korytowania drogi gdzie wybrano ziemię urodzajną wykonano warstwę odsączającą z piasku grubości 10 cm oraz utwardzono kruszywem betonowym grubości 20 cm. W pozostałym fragmencie drogi, gdzie przebiega ona po istniejącym śladzie jej nawierzchnie utwardzono kruszywem o grubości 10 cm.

Z uwagi na występujące w obecnym okresie intensywne opady deszczu i wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiających nadanie jej odpowiedniego spadku i profilu  nawierzchnia drogi zostanie  ponownie uformowana i uwałowana w okresie wiosennym.  Kolejna warstwa nowego kruszywa  zostanie ułożona  bezpośrednio przed  wybudowaniem nawierzchni bitumicznej.

Dodatkowe przejście dla pieszych

img_25512W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych przemieszczających się  z pawilonów handlowych do nowego marketu DINO, zlokalizowanego  na ul. Kościelnej w Skokach wykonano  dodatkowe przejście dla pieszych. Malowanie pasów na jezdni zostało poprzedzone   opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu, który został pozytywnie zaopiniowany przez służby Policji i zatwierdzony przez Starostę Wągrowieckiego.