chodnik-roscinno-2W Rościnnie zakończono I etap budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej. Pobocze gruntowe drogi na długości 515m i szerokości 2 m, na którym nie było drzew zostało utwardzone kostką betonową. Inwestycja wpłynie zapewne na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi w centralnej części wsi, przy której odbywa się liczny ruch pojazdów i pieszych  głównie do sklepu spożywczego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót, którą była firma IVESTON z Obornik inwestycja została zakończona w wyznaczonym terminie tj. do końca września br. a jej koszt zamknął się kwotą 231.624,63 zł.

zbiornik-skoki-3Na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na półmetku są prace związane z budową zbiornika retencyjnego i modernizacją istniejącej przepompowni wody. W pierwszej kolejności firma METROLOG z Czarnkowa przystąpiła do robót ziemnych związanych z niwelacją skarpy, na której zlokalizowany jest dodatkowy zbiornik wody. zbiornik-skoki-1Konstrukcja nowego zbiornika jest stalowa z ociepleniem wełną mineralną i ma pojemności 250m3. Równolegle prowadzone są prace instalacyjne związane z budową nowych rurociągów łączących zbiornik wody z komorą zasuw i zestawem pompowym. W miejscach, gdzie nie będą już prowadzone żadne wykopy zniwelowano teren i trwają prace budowlane związane z utwardzeniem terenu kostką betonową.  W październiku przewidziany jest do realizacji najtrudniejszy etap budowy polegający  na wymianie istniejącego zestawu pompowego na nowy oraz montażu elektryki i automatyki. Z uwagi na fakt, że ten rodzaj prac wymaga przerw w dostawie wody będzie prowadzony głównie  w godzinach nocnych. Termin zakończenia  całego zadania został wyznaczony w zawartej umowie na dzień 25 listopada br. i zdaniem wykonawcy zostanie dotrzymany.

droga-kakulin-2Również w miesiącu wrześniu br. za kwotę 245.884,54 zł została przebudowana droga gminna w Kakulinie w kierunku granicy z gminą Mieścisko na długości 787m. droga-kakulin-1Odcinek drogi, na której w latach poprzednich wykonano podbudowę z kruszywa betonowego został wyprofilowany, uzupełniony nowym kamieniem i przykryty dywanikiem asfaltowym grubości 7 cm. Wykonawcą zadania była firma EUROVIA, która została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 6 ofert z cenami wynoszącymi od 245.884,54 do 487.909,17zł.