W  pierwszej połowie marca na drogach gminnych zakończono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych po okresie zimowym. Usługę wykonuje Publiczny Towarowy Transport Drogowy z Budziszewka, który został wybrany w wyniku udzielonego zapytania ofertowego.

W postępowaniu  uczestniczyły trzy firmy proponując wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni  bitumicznej za cenę od 37 do 47,72zł/m2.

Usługa remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych będzie wykonywana systematycznie, w ciągu całego roku w zależności od zaistniałych potrzeb i rozliczana wg ceny jednostkowej  zaproponowanej w ofercie w wysokości 37zł/m2.