Od budowy kanalizacji deszczowej rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w Szczodrochowie. Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 141m i  nawierzchni drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm na pow. 1.703,75m2

IMG_1928

Przetargiem zainteresowanych było dziesięć firm z cenami wynoszącymi od 248.826,52zł do 381.315,08zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IVESTON z Obornik z ceną wynoszącą 249.347,45zł, która obecnie wykonuje prace budowlane. O wyborze droższej oferty od najtańszej o 520,93 zł zadecydował zaproponowany przez firmę IVESTON o jeden rok dłuższy okres gwarancji na wykonywane roboty. Zakończenie robót zgodnie z zawartą umową winno nastąpić do 20.06.2016.


 

W Sławicy na ul. Słonecznej Zakład Instalacji Sanitarnej z Bliżyc rozpoczął budowę I etapu wodociągu o długości 488,5m z przyłączami do granicy działki. Budowa sieci wodociągowej na pozostałym terenie nastąpi w latach następnych po rozbudowie istniejącej hydroforni wody w Skokach o dodatkowy zbiornik retencyjny o pojemności 250m3 wraz z montażem nowego zestawu pompowego. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na rozbudowę obiektu w Skokach.

DSC00314

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sławicy cieszyła się dużym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców, którzy na opublikowane zapytanie ofertowe złożyli aż 14 ofert z cenami od 41.839,62zł do 119.155,70 zł. Najtańszą ofertę złożył Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, z ceną wynoszącą 41.839,62zł, który aktualnie realizuje inwestycje. W wyniku budowy odcinka sieci wodociągowej możliwe będzie zaopatrzenie w wodę 25 działek letniskowych położonych przy trasie I etapu wodociągu.

Zainteresowani korzystaniem z gminnej wody winni wykonać we własnym zakresie odcinek przyłącza wodociągowego od granicy działki do budynku, na warunkach określonych przez użytkownika gminnej infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej  tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 43 a, tel. 61/8-124-521. Zakład ten przekaże jednocześnie właścicielowi nieruchomości bezpłatnie wodomierz oraz w dalszej kolejności zawrze umowę na dostawę wody.