Otrzymana dotacja z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 93.750 zł pozwoliła Gminie Skoki, przystąpić od przebudowy dróg gminnych w Grzybowie i Rościnnie. Nawierzchnie dróg, na których wcześniej została wykonana podbudowa z kruszywa kamiennego zostaną wzmocnione dodatkową warstwą podbudowy kamiennej i przykryte betonem asfaltowym o grubości 9cm. Łączna długości przebudowywanych dróg wynosi ok. 1 km, po 0,5 km w każdej z wymienionej miejscowości.

Wykonawcą zadania jest firma BIMEX z Rogoźna wybrana w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na ogłoszony przetarg zostały złożone po 3 oferty na każde z zadań. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy BIMEX, która zaoferowała wykonanie przebudowy drogi w Grzybowie za kwotę 393.138,11 zł a Rościnnie 420.923,24 zł. Prace od kilku dni są realizowane a termin ich zakończenia wyznaczono na dzień 20 listopada br.