Powiat Wągrowiecki otrzymał informację od Wojewody Wielkopolskiego o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Małej Wełnie. Warunkiem otrzymania wsparcia jest jego rozpoczęcie jeszcze w tym roku.

Powiat o środki z Funduszu Dróg Samorządowych ubiegał się już kilkakrotnie. Okazuje się, że w wyniku oszczędności w funduszu, zadanie dotyczące ul. Antoniewskiej zostało przeniesione z listy zadań rezerwowych do zadań przeznaczonych do realizacji.

Całkowita kwota zadania wynosi ok. 8 mln zł. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wynosić ma 4,5 mln zł. Pozostała kwota wynosząca blisko 3,5 mln będzie musiała pochodzić ze środków własnych. Zadanie to jest kompleksową przebudową ul. Antoniewskiej, wchodzi w nie m.in. budowa tak bardzo potrzebnego i zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców chodnika, nowa nawierzchnia asfaltowa, kanalizacja deszczowa.

W środę, 14 października odbyło się spotkanie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca z Burmistrzem Skoków Tadeuszem Kłosem. Na spotkaniu ustalono solidarny udział w sfinansowaniu wkładu własnego, tj. po 1,75 mln zł.

Burmistrz podkreślił, że znaczna część przebudowy ul. Antoniewskiej obejmuje kanalizację deszczową, stanowiącą zadanie własne gminy. Już na etapie dokumentacji uzgodniono, że zostanie ona tak zaprojektowana, by odbierała wody opadowe z ulic gminnych łączących się z drogą powiatową.

Propozycja ta została przedstawiona członkom Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Rady Powiatu Wągrowieckiego. Burmistrz zaś będzie omawiał to z radnymi gminnymi w najbliższym czasie. Zgoda radnych na takie rozwiązanie pozwoli na ogłoszenie przetargu już na początku listopada tego roku

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE i wsparciu Powiatu Wągrowieckiego gmina Skoki zyska na to zadanie ponad 6 milionów 300 tysięcy złotych środków zewnętrznych.

Ulica Antoniewska swoje nowe oblicze ma szanse otrzymać do końca 2022.