Trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego nas MORASIEM pod nazwą Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki” o rozpoczęciu prac nad tym zdaniem informowaliśmy państwa w artykule Będzie ścieżka pieszo-rowerowa nad MORASIEM

Na dzień dzisiejszy ścieżka ma już drożność na całej swojej długości, część prac już wykonano, obecnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej:

Przypominamy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  w dniu 9.07.br. została podpisana umowa z  Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę. Wykonawcą jest firma TOM-BRUK Tomasz Frelich  z Mieściska, który wykona przedmiotowe zadanie za kwotę  461 533,85 złotych brutto.

Za wymienioną kwotę zrealizowane zostały bądź realizowane będą jeszcze następujące roboty:

 – Nowy nasyp ścieżki na łąkach  o długości 204.0mb z gruntu zmagazynowanego na ulicy Rogozińskiej w Skokach -łączna ilość do wbudowania  918.0m3, przewóz z odległości 4.0km W trakcie wykonywania nasypu wybudowany zostanie 7.0m przepust rurowy o średnicy 80cm.

-Wykonanie odmulenia rowów na łącznej długości 2010,0m wraz z wykonaniem tej samej długości, opaski palowo-kiszkowej 2x30cm.

-Wykonanie 2985,0m2  nawierzchni ścieżki z górnej 10cm warstwy tłucznia granitowego na 10cm podsypce piaskowej, ograniczonej obustronnie obrzeżem betonowym 30x8cm o łącznej długości 2014,0m

-Montaż 10 szt. ławek parkowych z oparciem w konstrukcji stalowej

-Montaż 10 szt. stelaży drewnianych wraz z tablicami edukacyjnymi

Na przedmiotowe zadanie uzyskano dotację w kwocie 112.500 zł, w tym:
Dotacja ze środków UE: 95.625 zł
Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 16.875 zł

Dodatkowo, wykorzystując wykonany nasyp, przed wykonaniem docelowej nawierzchni ścieżki, Rada Miejska Gminy Skoki  postanowiła przekazać środki finansowe na budowę pierwszej części nowego rurociągu tłocznego , którego zadaniem będzie odciążenie istniejącego systemu podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej. W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę TK-INSTALBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Wiatrowa, która wbuduje przedmiotowy rurociąg za kwotę  109447,84 złotych brutto. Rurociąg tłoczny wykonany będzie z rur PE HD 100 – RC SDR 17 PN10, o średnicy wew.  141,0mm i grubości ścianki 9,5mm, o długości L=981,90m, zakończony obustronnie zaślepkami PE. Na trasie rurociągu tłocznego wbudowane zostaną cztery studnie rewizyjne z armaturą umożliwiającą jego czyszczenie.

Prace przy ścieżce mają zakończyć się do końca 2020.