Firma TK – INSTALACJE  z Wiatrowa kontynuuje prace związane z budową wodociągu na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych   im. H. Cegielskiego w Skokach.   W wyniku realizacji inwestycji 54  użytkowników  działek będzie mogło  korzystać z wody miejskiej. Źródłem zapatrzenia w wodę jest  stacja uzdatniania w Roszkówku, poprzez system przepompowni wody i zbiorników retencyjnych  zlokalizowanych Skokach. Łączna długość nowego wodociągu będzie wynosić  725m. W pierwszej kolejności trwają prace ziemno – montażowe  na terenie ogrodów, a w końcowej fazie budowy nastąpi wykonanie przecisku pod linią kolejową  i połączenie z istniejącym wodociągiem na działkach w Karolewie. Koszt inwestycji to kwota ok. 134.000 zł.