Na ul. Dolnej, Bliskiej i części Falistej zakończono rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Łącza długość tej infrastruktury wynosi ok. 300m. Realizacja tych prac pozwoli na podłączenie kilku budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonać odwodnienie przebudowywanych ulic przy pomocy 22 szt. wpustów ulicznych. Wykonawcą robót ziemno – montażowych była spółka „MPGK” z Wągrowca. 

Zakończenie prac instalacyjnych pozwoliło na rozpoczęcie budowy nawierzchni dróg z wjazdami na posesje z kostki betonowej. Łączna powierzchnia utwardzonych ulic kostką betonową o grubości 8 cm na podbudowie z betonu wynosi prawie 3.000 m2. Prace drogowe związane z budową nawierzchni drogowej realizuje firma TOM – BRUK z Mieściska. Jeżeli warunki atmosferyczne umożliwią kontynuowanie prac, jeszcze w tym roku powinno nastąpić zakończenie inwestycji.