Uspokojenie ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach to temat którym od pewnego czasu zajmuje się gmina Skok. Kolejne progi zwalniające zostały zamontowane w Skokach na wniosek radnych i konsultacji z mieszkańcami. 3 progi zamontowano na ul. Polnej, a 1 na ul. Mickiewicza.