W maju spółka energetyczna ENEA w centralnej części miasta Skoki na Pl. Powstańców Wlkp. ul. Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i Wągrowieckiej rozpoczęła wymianę istniejących lamp typu „kula” na lampy energooszczędne. Istniejące kilkunastoletnie źródła światła zasilane żarówkami o mocy 79W zastąpiono nowymi lampami typu LED o mocy 39W. Łącznie będzie wymienione ok. 150 opraw, pozostawiając bez zmian istniejące słupy oświetleniowe, które są w dobrym stanie technicznym. Za to przedsięwzięcie Gmina Skoki zapłaci 180.000zł.

Z wyliczeń zakładu energetycznego wynika, że oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia wyniosą ok. 8.500zł, a w kosztach konserwacji z tytułu wymiany przepalonych żarówek ok. 6.000zł w ciągu roku. Z powyższej kalkulacji wynika, że koszt zwrotu inwestycji nastąpi po ok. 11 latach.

Równolegle Przedsiębiorstwo „RAGAMA” z Rogoźna buduje dodatkowe punkty oświetlenia drogowego w Skokach. Zakres robót obejmuje montaż energooszczędnych lamp typu LED w ilości 17 szt. na ul Przylesie i częściowo ul. Rogozińskiej. Koszt tego przedsięwzięcia został wyceniony przez najtańszego wykonawcę na kwotę 62.361 zł, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Planowany termin zakończenia prac został wyznaczony w zawartej umowie na koniec czerwca br.