Już po raz dziesiąty, za przyczyną Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacji Trzeźwy Umysł, w całym kraju głośno jest o profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia. Do tradycji naszej Gminy należy włączanie się w kampanię o zapisanym wyżej tytule.

Na początku kwietnia odbyło się spotkanie robocze, podczas którego zainteresowane akcją instytucje zostały zapoznane z jej założeniami, celami i harmonogramem.
Jak co roku postanowiono, że oprócz proponowanych przez organizatorów zewnętrznych konkursów i przedsięwzięć, placówki oświatowe przygotują i zaproponują społecznościom szkolnym wiele atrakcji, o których będziemy starać się informować na bieżąco na łamach miesięcznika „Wiadomości Skockie” lub na stronie internetowej Gminy w zakładce „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Jak dotąd z kampanijnymi przedsięwzięciami wystarowała Gimnazjum w Skokach, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie oraz gminne świetlice środowiskowe. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Szkoła Podstawowa oraz Biblioteka Publiczna w Skokach dołączą niebawem. Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się rozpropagowania plakatów skierowanych do dorosłych.

Mamy nadzieję, że propozycje imprez i konkursów zainteresują zarówno młodych jak i starszych mieszkańców Gminy.

O całej kampanii można przeczytać na stronie www.trzezwyumysł.pl, a dzisiaj jako pierwsze podajemy kampanijne propozycje z gimnazjum w Skokach.