W miniony piątek tj. 23.04.2010r. Przedszkole Publiczne w Jabłkowie świętowało zakończenie pracy w ramach projektu pod nazwą „Dziecko Potrafi, program edukacyjno-artystyczny na rzecz rozwoju przedszkola wiejskiego Jabłkowie „realizowanego przy współpracy Centrum Kompetencji z Poznania i Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach .

Zakończenie to miało formę festynu „Wiosna w Jabłkowie” przy organizacji, którego współpracowali wszyscy rodzice, organizatorzy i kadra pedagogiczna .

Dzieci zaprezentowały przygotowane przedstawienia teatralne, a swoje umiejętności doskonaliły biorąc udział w zajęciach warsztatowo-instruktażowych prowadzonych przez trenerów – instruktorów z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Miło wspominają również wyjazdy na przedstawienia teatralne do Teatru animacji w Poznaniu, gdzie z bliska mogły obserwować pracę aktorów .

Festyn zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Gminy Skoki, fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim oraz Stowarzyszenia Kiwanis i rodzice .

Miłym akcentem dla dzieci były upominki w formie koszulek okolicznościowych oraz kolorowe piłki, które wręczyło Stowarzyszenie Kiwanis. Podczas festynu dzieci z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie mogły wraz z rodzicami wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu uczestnicząc w zabawach i grach.