Urząd Miasta i Gminy w Skokach podjął współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu. Ośrodek ten jest jednym z 16 ośrodków powołanych w każdym województwie. Celem Programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w Polsce poprzez zwiększanie świadomości kobiet na temat tej choroby. Zasadniczym celem Programu jest wykonanie masowych badań cytologicznych u Polek między 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ. Wg raportu SIMP roczna populacja kobiet w wieku 25-59 lat, które mogą wykonać badanie cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wynosi 3 293 187 (stan na 8 sierpnia 2011r.). Organizatorem Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy jest  Ministerstwo Zdrowia.

W ramach programu na terenie Gminy Skoki udało się zorganizować cztery prelekcje pod hasłem: „Badam się więc mam pewność”. 20 czerwca pracownik WOK oraz lekarz ginekolog spotkali się z uczennicami Gimnazjum w Skokach, wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, mieszkankami wsi Potrzanowo i Rościnno. Najliczniejszą grupą uczestniczek w spotkaniach były uczennice gimnazjum. Spotkanie prowadził dr n. med. Dominik Pruski.

Informację o Programie i jednostkach wykonujących badania cytologiczne uzyskasz w: Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel. 61 84 19 695, fax. 61 84 19 693.
e-mail: wok@gpsk.am.poznan.pl, www.wok-poznan.idl.pl

Profilaktyka_1 Profilaktyka_2 Profilaktyka_3 Profilaktyka_4 Profilaktyka_5

Profilaktyka_6 Profilaktyka_7 Profilaktyka_8 Profilaktyka_9 Profilaktyka_10

Profilaktyka_11 Profilaktyka_12 Profilaktyka_13