Dnia 30 maja 2012 roku na placu parkowo – pałacowym w Jabłkowie odbyła się uroczystość nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu w Jabłkowie. Uroczystość była tak zorganizowana, aby można było świętować także nadchodzący Dzień Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się już od wczesnych godzin porannych i na początku miała charakter oficjalny. Pani wicedyrektor przedszkola – Agnieszka Skraburska odczytała list napisany specjalnie na tą okazję od nieobecnej Pani Dyrektor Sławki Kędziory. W liście Pani Dyrektor złożyła życzenia dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, a także przedstawiła w jaki sposób przygotowywano się do tej ważnej uroczystości przez ostatnie 9 miesięcy. Podziękowała także Rodzicom i Nauczycielom oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji tego pomysłu. Następnie zaprezentowano wszystkie grupy wraz z wychowawcami. Po tej części Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA – Pani Joanna Tomaszewska odczytała Akt Nadania Nazwy i w obecności przedstawicieli wszystkich grup przedszkolnych nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy i ogłoszono pełną nazwę przedszkola – Przedszkole Publiczne w Jabłkowie „Tęczowa Łąka”.

Zaproszeni goście złożyli gratulacje. Pan Burmistrz Tadeusz Kłos ufundował dla przedszkola trampolinę i przekazał także przepiękną pamiątkową statuetkę. Życzenia złożyli także Pani Elżbieta Skrzypczak – dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach i przekazała przepiękne kroniki dla każdej grupy. Kwiaty i gratulacje złożyły także Pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska oraz Małgorzata Lewicz. Po części oficjalnej wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały się w krótkich inscenizacjach nad którymi pracowały cały rok. Uwieńczeniem tej części był ogromny tort z nazwą przedszkola ufundowany specjalnie na tę okazję. Po zakończeniu tej części dzieci i rodzice zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przez klaunów Rico i Rupherta. Ponadto wszyscy mogli napić się kawy, herbaty, poczęstować się ciastem i zjeść kiełbaskę z grilla. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a najbardziej dzieci z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka”. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy tego dnia świętowali z nami.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Sławce Kędziora, dzięki której cała uroczystość mogła się odbyć, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem organizacji i przestrzegania procedur. Dziękujemy także Zarządowi Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA w szczególności pani Joannie Tomaszewskiej i Panu Waldemarowi Kędziora za przychylność w realizacji pomysłów i pomoc w osiągnięciu założonych celów. Dziękujemy wszystkim nauczycielom a w szczególności paniom Monice Długiej i Justynie Korczak – Sękowskiej za organizację pikniku.

Serdecznie dziękujemy sponsorom:

– Andrzejowi Pilaczyńskiemu z żoną Arletą – sklep papierniczy w Skokach
– Beacie Pytlińskiej – drogeria w Skokach-Andrzejowi Jarzembowskiemu z żoną – sklep spożywczy
– Andrzejowi Bystremu – sklep, ul. Kościelna
– Annie Rybickiej – sklep pamiątkarski
– Zenonowi Czerwińskiemu – hurtownia „Papirus” Wągrowiec
– Barbarze Rochowiak – sklep odzieżowy dla dzieci w Skokach
– Urzędowi Miasta i Gminy w Skokach