Promocja zdrowego stylu życia, którego ważnym komponentem jest odrzucenie środków psychoaktywnych było przedmiotem imprezy profilaktycznej zorganizowanej w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej w Jabłkowie. Akcji przyświecało hasło: „Zdrowy rozsądek daje radę”. Impreza obejmowała działania służące kształtowaniu u uczniów postaw prozdrowotnych oraz przygotowaniu ich do umiejętnego odmawiania.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników leśną trasę podczas której uczniowie i nauczyciele mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i możliwości w zakresie biegania na dłuższym dystansie. Podczas biegu zaplanowane zostały przerwy podczas których zrealizowane zostały treści o tematyce profilaktycznej. Głównym naszym celem było zwrócenie uwagi uczniom na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji związanych z piciem alkoholu, paleniem i zażywaniem innych środków odurzających oraz kształcenie umiejętności odmawiania.

Uczniowie dowiedzieli się, że warto dbać o dobre kontakty z innymi, ale nie kosztem rezygnacji z własnej autonomii, godności i z prawa do decydowania o sobie. Przedstawione scenki pokazały uczestnikom, że zdarza się, że ludzie na których nam zależy, próbują namawiać nas do robienia rzeczy, które nam nie pasują lub nie są dla nas dobre – wtedy trzeba umieć odmówić. Uczniowie dowiedzieli się, że odmawianie jest umiejętnością której można się nauczyć.

Po ukończonym biegu na uczestników czekały pieczone kiełbaski i wspólna zabawa przy ognisku. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplom uczestnictwa w biegu, ulotkę profilaktyczną „Jestem asertywny”, daszek Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz nagrodzeni zostali zwycięzcy w swoich kategoriach wiekowych.

W grupie wiekowej klas I –III najlepszymi okazali się:
I miejsce Marek Pachowicz
II miejsce Mateusz Kubiak
III Szymon Zjawiński

W grupie wiekowej klas IV-VI zwyciężyli:
I miejsce Mikołaj Kucner
II miejsce Mikołaj Wieczorek
III miejsce Kacper Tyll

Specjalną nagrodę otrzymał Marcin Kowalewski uczeń klasy II, który był najmłodszym uczestnikiem biegu.

Podsumowując przeprowadzoną imprezę należy podkreślić, że istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy na temat uzależnień i potrzeba interdyscyplinarnego poszukiwania rozwiązań dla tak ważnego zagadnienia społecznego. Kwestia używek bowiem, to nie sprawa indywidualna człowieka, ale problem dotyczący całego społeczeństwa. Dlatego uważam, że jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesną edukacją jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego dokonywania wyborów w różnych obszarach jej życia.

ztu_1 ztu_2 ztu_3

ztu_4 ztu_6 ztu_7

ztu_6 ztu_8 ztu_5