„Żyję zdrowo i bezpiecznie”

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym podjęliśmy szereg zadań z zakresu profilaktyki zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa. Zadania zostały zrealizowane stosownie do potrzeb, a ich celem było stworzenie uczniom okazji do aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które miały spowodować wzrost ich zdolności do radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

Zrealizowanie zadania mieszczą się w obszarach:

  • Wdrażanie do życia w grupie w szkole.
  • Rozpoznawanie zagrożeń w szkole i poza nią.
  • Kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania się.
  • Motywowanie do dbałości o higienę osobistą.
  • Dbałość o właściwy rozwój fizyczny i poprawę postawy ciała.
  • Profilaktyka uzależnień.

Podsumowaniem naszych działań był Szkolny Dzień Profilaktyki „Żyję zdrowo i bezpiecznie” zorganizowany we wszystkich naszych szkołach w dniu 4 kwietnia. Podczas imprezy uczniowie mieli okazję utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, w praktyczny sposób przedstawić zdobyte wiadomości z zakresu zdrowego odżywania, a także promować aktywność ruchową.

Joanna Tomczak

Jabkowo_2 Jabkowo_8 Jabkowo_13

Lechlin_3 Lechlin_8

PawowoSkockie Pawowo_Skockie_21 Rejowiec_17


 

Niezwykły świat owadów wodnych

Niezwykly_swiat_owadow_wodnychOwady stanowią najliczniejszą grupą zwierząt na świecie. Są różnej wielkości i zasiedlają wiele środowiska, od pustyń po wysokie góry.

Podczas warsztatów entomologicznych, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Jabłkowie poznaliśmy owady żyjące w wodzie. W niezwykły świat owadów wodnych wprowadził nas pan dr Marek Przewoźny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek z życia owadów wodnych. Obejrzeliśmy m.in. narząd chwytny larwy ważki zwany maską, przyssawkę pływaka, nogę pływną chrząszcza. Poznaliśmy „wodne modliszki” – płoszczycę i topielicę. Wiemy już jak odróżnić ważkę równoskrzydłą od różnoskrzydłej. Rozpoznajemy po stylu pływania pływaka i kałużnicę. Pływak pływa „żabką”, a kałużnica „kraulem”. Czekamy już na kolejne spotkanie, tym razem w terenie.


 

XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

XV_Poznanski_Festiwal_Nauki_i_Sztuki28 marca pojechaliśmy do Poznania na Wydział Biologii, gdzie odbywał się XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Celem festiwalu była popularyzacja nauki wśród ludzi, pokazanie, że wiedza jest dostępna dla każdego w każdym wieku.

Wzięliśmy udział w różnych atrakcjach, m.in.: warsztaty, laboratoria, pokazy, wystawy, gry edukacyjne, konkursy, proponowanych przez pracowników naukowych i koła naukowe. Odwiedziliśmy „Domowe laboratorium”, w którym przeprowadzano doświadczenia z wykorzystaniem przedmiotów i składników znajdujących się w każdym domu. Obejrzeliśmy także prezentację multimedialną „Witaj, Reksiu w naszej rodzinie! – czyli decyzja o posiadaniu psa”. Dzięki tej prezentacji dowiedzieliśmy się na przykład jak rozpoznać emocje psa lub w jakich dyscyplinach sportowych biorą udział psy.

Najbardziej podobała nam się gra edukacyjna „Biologiczne biuro detektywistyczne”. Wcieliliśmy się w rolę detektywów, którzy poszukują włamywacza, mając do dyspozycji tylko ślady pozostawione na miejscu przestępstwa. Wielu wrażeń dostarczyło nam spotkanie z bezkręgowcami. Zobaczyliśmy największego ślimaka z rodzaju achatina, żyjącego w Afryce. Mogliśmy dokładnie obejrzeć takie owady, jak: straszyki, patyczaki, modliszki, karaczany, a co najważniejsze, wziąć je do ręki.

Ale to jeszcze nie koniec. Wykonaliśmy odlew tropu wybranego ssaka, obejrzeliśmy ciekawe wystawy oraz wzięliśmy udział w konkursie wiedzy przyrodniczej „Biozagadka”. Niestety, atrakcji było tak wiele, że zabrakło nam czasu, by skorzystać z całej przygotowanej na ten dzień oferty.


 

W poszukiwaniu wiosny

Rezerwat przyrody „Śnieżycowy Jar” stał się celem naszej wiosennej wycieczki, która odbyła się 27 marca. Chcieliśmy zobaczyć jedno z nielicznych stanowisk w Wielkopolsce śnieżycy wiosennej, rośliny objętej w Polsce całkowitą ochroną gatunkową.  Wzrok każdej osoby wchodzącej do rezerwatu przykuwają piękne kobierce śnieżycy wiosennej o dzwonkowatych kwiatach barwy białej z żółtymi plamkami na szczycie. W rezerwacie oprócz śnieżycy wiosennej odnaleźliśmy także inne zwiastuny wiosny: przylaszczkę pospolitą, złoć żółtą oraz śledziennicę skrętolistną. Wróciliśmy do domu pełni wrażeń, bogaci o nowe doświadczenia.

Kółko przyrodnicze „Młodzi Badacze Przyrody”


 

Żyj zdrowo i bezpiecznie

4 kwietnia w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA obchodzono Szkolny Dzień Profilaktyki. Celem prowadzonych tego dnia zajęć było uświadomienie uczniom, w jaki sposób oni sami mogą zadbać o swe zdrowie i bezpieczeństwo. Odbyły się więc pogadanki poświęcone bezpieczeństwu na drodze, przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowemu wyposażeniu roweru lub motoroweru. W szkole w Jabłkowie spotkanie poświęcone temu zagadnieniu poprowadził policjant z Komendy Policji w Skokach. Następnie przeprowadzono równolegle dwa konkursy. Klasy I-III miały za zadanie wykonać posiłek, który powinien być nie tylko smaczny, ale przede wszystkim pożywny i przygotowany ze składników bogatych w witaminy. Natomiast zadanie konkursowe dla klas IV- VI polegało na wykonaniu gazetki, której przyświecało hasło „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Jury, w skład którego weszli nauczyciele i uczniowie, wyłoniło zwycięskie klasy i obdarowało je prezentem w postaci smacznych owoców. Zaangażowanie uczniów w wykonanie kanapek, sałatek owocowych i warzywnych, soków czy wreszcie gazetek profilaktycznych było ogromne. Pozostaje więc mieć nadzieję, że wiedza zdobyta podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki znajdzie swe odzwierciedlenie w prawidłowych nawykach żywieniowych dzieci i trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

Lidia Błachowiak