„Teraz Polska”

Pod takim hasłem w sobotę 3 marca 2012 odbył się w Witkowie VIII finał Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego. W konkursie wzięło udział 9 dwuosobowych reprezentacji z czterech powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego.

Tegoroczny konkurs wymagał szczegółowej wiedzy o Polsce. Oprócz części pisemnej składającej się z 10 zadań testowych organizatorzy przygotowali również część ustną, podczas której uczniowie rozpoznawali m.in. miasta, rzeki, jeziora, województwa i stroje ludowe. Rywalizacja przebiegała na bardzo wyrównanym poziomie. Naszą szkołę reprezentowali: Adam Graczyk i Daria Brykczyńska.
Uczniowie zajęli II miejsce.
Gratulujemy!

Tearaz_Polska_1 Tearaz_Polska_2 Tearaz_Polska_3


Konkurs przyrodniczy

Tegoroczny finał konkursu „ Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” podobnie jak w ubiegłym roku odbył się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Uczestniczyło w nim 12 drużyn. Nasze gimnazjum reprezentowali: Patrycja Dudzińska, Kacper Konieczny, Edward Surdyk i Julia Wasylewicz. W klasyfikacji ogólnej drużyna zajęła 7 miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pod koniec marca uczniowie uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

Małgorzata Dudek


Zaproszenie

W czwartek, 17 maja 2012 r. o godzinie 10.00 w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach rozpocznie się IV Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej, na który serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki chcących posłuchać jak młodzież gimnazjalna „godo po naszymu”.

Organizatorzy konkursu


Posprzątaliśmy kawałek świata

sprzataniesprzatanie2Kilkunastoosobowa grupa nauczycieli naszego gimnazjum odpowiedziała na apel organizatorów akcji „Sprzątanie świata” i po zakończonych lekcjach w czwartkowe popołudnie,12 kwietnia wyruszyła zbierać śmieci. Na stosunkowo niewielkim terenie za mostem na Małej Wełnie w lesie i przy polnej drodze do Potrzanowa uzbierało się aż dwadzieścia pięć 120-litrowych worków, w których przeważały szklane i plastykowe butelki po alkoholu. Wiele z nich na pewno przywieziono z domów, ale lwią część stanowiły śmieci po zorganizowanych tu imprezach na łonie natury. Wobec takiego stanu rzeczy budzi się wiele refleksji. Najważniejsza z nich to ta, jak ciągle jeszcze dużo przed nami do zrobienia w kwestii wychowania młodego pokolenia.

Iwona Migasiewicz


”Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”

W listopadzie 2007 roku poprzez aklamację Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, obchodzony od 1990 roku pod nieco inną nazwą, tj. jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. O tej tragicznej rocznicy i jej bohaterach pamiętali skoccy gimnazjaliści wraz z nauczycielami składając hołd, wiązankę kwiatów i znicze jak również odmawiając modlitwę „Wieczny odpoczynek” przy tablicy- pomniku na cmentarzu parafialnym. W okolicznościowym przemówieniu Krzysztof Migasiewicz w imieniu Skockiej Grupy „Katyń-Pamiętamy” przybliżył młodzieży najważniejsze fakty sprzed 72.lat oraz wymienił nazwiska zamordowanych, którzy z racji na miejsce urodzenia, zamieszkania bądź pracy byli związani z naszym miastem lub gminą. Na uroczystości tej obecni byli również krewni zamordowanych por. Aleksandra Baranowskiego i mjr. Alojzego Borasa: Sławomiła i Franciszek Baranowscy oraz Michał Kołpowski.

Iwona Migasiewicz

pod_tablica1 pod_tablica2 pod_tablica3