W Rościnnie w świetlicy wiejskiej po raz trzeci spotkali się miłośnicy ptaków. Tym razem tematem były „Migracje Gęsi”, a przybliżył go dobrze znający nasze tereny mieszkaniec Kiszkowa Bartosz Krąkowski.

Mowa była o gatunkach występujących w Europie i Polsce, gdzie dany gatunek jest lęgowym, a gdzie można go tylko spotkać przelotem. Zebrani po krótce dowiedzieli się jak rozpoznawać gatunki gęsi.

Najobszerniejsza część prelekcji była poświęcona jednak obrączkowaniu. To ono najwięcej daje informacji o ptakach ich migracji i życiu. Omówiono sposoby znakowania gęsi w Europie. Przedstawiona została baza danych dotycząca informacji powrotnych ze znakowanych ptaków. Najbardziej zależało mi, aby zebrani dowiedzieli co daje obrączkowanie ptaków i jakie informacje o życiu i biologii danego gatunku możemy uzyskać na tej podstawie. Np. wiemy jak  średnio długo dana gęś przebywa w jednym miejscu w czasie wiosennej wędrówki, że część gęsi wiele lat z rzędu przylatuje w to samo miejsce, wiemy że gęsi z danego noclegowiska rozlatują na różne żerowiska itp. – opowiedział Bartek.

Wszystkie osoby były pod ogromnym wrażeniem opowiadania Bartka, podziwiano jego wiedzę przyrodniczą, zamiłowanie do ptaków i tytaniczne zacięcie i wytrwałości w ich obserwacji.

Bartek przyjechał na zaproszeni Huberta Czarneckiego i Adama Loręckiego, którzy już dziś zapraszają wszystkich chętnych do Rościnna w dniach 21 (sobota) od godz. 14:00 do 23 kwietnia (poniedziałek) do godz. 10, gdzie będą chwytać ptaki w specjalne sieci ornitologiczne, a następnie je obrączkować.

Poniżej mapa z dojazdem.

mapka

Migracje_gesi_1 Migracje_gesi_3 Migracje_gesi_6

Migracje_gesi_7