PROGRAM SUPER WIEWIÓRKA

Super_wiewiorkaKlasy trzecie biorą udział w bieżącym roku szkolnym w programie edukacyjnym pod patronatem PCK. Głównym jego celem jest zdobycie umiejętności bezpiecznego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach. Aby lepiej przyswoić normy i zasady organizatorzy zapraszają na spotkania przedstawicieli różnych zawodów i profesji, którzy opowiadają uczniom o swojej pracy, wskazują zagrożenia, nieodpowiednie zachowania, popierając wykład przykładami i doświadczeniami wynikającymi z długoletniej praktyki zawodowej i doświadczenia. Bezpośredni kontakt daje również możliwość dyskusji i wymiany poglądów, do czego nie trzeba zachęcać dziesięciolatków żądnych wiedzy.

Podczas pierwszego spotkania z leśniczym Zbigniewem Wasylewiczem dzieci poznawały zasady zachowania się w lesie oraz zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego traktowania otaczającego nas środowiska. Aby żyć w harmonii z przyrodą nieodzowne jest dbanie o zasoby naturalne, co powinien czynić każdy cywilizowany człowiek.

Na kolejne spotkanie zaproszono stomatologa Artura Goela, który przypomniał zasady higieny jamy ustnej i wskazał następstwa zaniedbania. Przestrzegał najmłodszych przed spożywaniem nadmiernej ilości słodyczy i przekonywał do regularnych wizyt kontrolnych.

W styczniu gościł u trzecioklasistów prezes OSP w Skokach Jan Kaczorowski. Przypomniał podstawowe zasady zachowania się w czasie pożaru i innych zagrożeń. Dzieci zaintrygowane mundurem wspaniale zdały egzamin ze znajomości numerów telefonów alarmowych.

Liczne pytania, wątpliwości, zgłaszane problemy oraz spostrzeżenia dowiodły nie tylko aktywności uczniów, ale również identyfikacji z poruszanymi zagadnieniami i czujności w kwestii bezpieczeństwa oraz umiejętności funkcjonowania we współczesnym świecie.


 

SZACHIŚCI NA PODIUM

Kolejny raz nasza reprezentacja szachistów w składzie: Mateusz Tyll, Sebastian Mazurek, Paweł Bartsch i Aleksandra Tyll dowiodła, że perfekcyjnie posiadła umiejętności rozgrywania szachowych partii, zdobywając I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego SZS Szkół Podstawowych w Szachach Drużynowych w Wapnie. Reprezentanci naszej szkoły w mistrzowskim stylu pokonali drużyny powiatu wągrowieckiego za co, oprócz zasłużonych pochwał i gratulacji, otrzymali wspaniały puchar, pamiątkowy dyplom i nominację do rozgrywek wojewódzkich.