21 kwietnia przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Szymańska, Kacper Kujawa i Krzysztof Neldner pod opieką Elżbiety Berendt wzięli udział w X Powiatowym Sejmiku Gimnazjalnym Samorządów Uczniowskich, organizowanym przez Gimnazjum im. dra Piotra Kowalika w Gołańczy. Odbywał się on pod hasłem: „Lokalne miejsca pamięci świadectwem wielkich wydarzeń historycznych”.

W pierwszej części spotkania młodzi samorządowy wymienili się doświadczeniami i poglądami na temat przewodniego hasła Sejmiku. Nasi liderzy przygotowali ciekawą prezentację ukazującą miejsca pamięci, znajdujące się w naszej gminie. Nie zabrakło też informacji o towarzystwach i grupach lokalnych, kultywujących pamięć historyczną. Ważnym punktem wystąpienia była relacja z „Żywej lekcji historii”, która miała miejsce niedawno w naszej szkole oraz prezentacja sylwetki p. Władysława Gąski – żołnierza września1939, którego imię nosi plac przy ul. Zamkowej.

Dalsza część spotkania miała charakter warsztatowy. Przedstawiciele samorządów szkolnych podzielili się na trzy grupy, by rozważyć następujące problemy: „Jak wzmocnić znaczenie miejsc pamięci w społeczności lokalnej?”, „Jaka jest rola społeczności szkolnych w kształtowaniu rozumienia współczesnego patriotyzmu i budowaniu postaw oraz zachowań obywatelskich?” oraz „Na czym polega misja patriotyczna instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych, elit politycznych i innych podmiotów mających wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich?” Ostatni temat wzbudził najwięcej emocji.

Wypowiedzi i wnioski młodych samorządowców były bardzo przemyślane i nad wyraz dojrzałe. Nie zabrakło w nich troski o kultywowanie pamięci historycznej i ciekawych pomysłów na budowanie współczesnych postaw patriotycznych.

 

Przygotowania młodzieży do Sejmiku przebiegały pod kierunkiem pań: Małgorzaty Zrobczyńskiej i Elżbiety Berendt.