Bądź Fit!

fitWychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska lokalnego Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA w Jabłkowie od trzech lat organizuje dla Pań zajęcia aerobiku, które odbywają się w budynku szkoły w Jabłkowie i w Lechlinie. Zajęcia oparte są na zestawie ćwiczeń gimnastyczno – tanecznych w rytmie muzyki. Proponowany aerobik oparty jest na choreografii, ćwiczeniach z przyborami – piłki, stepy, laski gimnastyczne. Do najczęściej stosowanych form aerobiku podczas naszych zajęć można zaliczyć: ABT, pilates, stretching, fit ball, step. Organizujemy także marsze z kijami, gdyż uprawianie nordic walking również warto rozpocząć pod okiem instruktora, który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije. Zajęcia są stale urozmaicane, gdyż zebrane środki przeznaczane są na zakup sprzętu sportowego.

Zachęcamy bardzo gorąco do uczestniczenia w zajęciach fitness, gdzie dowiesz się co to znaczy dobra zabawa oraz zdrowy, aktywny rodzaj spędzania czasu. Będzie można się nie tylko trochę poruszać w rytm dobrej muzyki, ale też spotkać się, wymienić doświadczeniami i wspólnie wspierać, by rezultatem naszych spotkań była smuklejsza sylwetka oraz poprawa wydolności organizmu.
Joanna Tomczak


Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt

USER COMMENTS

28.05.2016 dziewczęta z naszej szkoły brały udział w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Czwórboju Lekkoatletycznym organizowanym na terenie OSiR w Wągrowcu. W skład czwórboju wchodzą następujące konkurencje lekkoatletyczne: bieg 60 m, bieg 600 m dla dziewcząt i 1000 m dla chłopców, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. Pomiar poszczególnych konkurencji jest przeliczany na punkty z tabeli numerycznej. Dziewczynki w składzie: Julia Przybylska, Partycja Fijołek, Maja Nowak, Zofia Koteras, Weronika Rakocy i Marta Majcherczyk z wynikiem 734 pkt. zajęły siódmą lokatę. Najlepsze wyniki z naszej szkoły uzyskała: Julia Przybylska – 180 pkt.

Nie bezpodstawnie mówi się o trudności bycia wybitnym lekkoatletą w czterech konkurencjach na etapie szkoły podstawowej,  dlatego naszej całej ekipie należą się szczególne brawa i gratulacje, gdyż sportowcy uzyskali „swoje” życiowe wyniki na miarę rekordu świata. Serdecznie gratulujemy!
Joanna Tomczak


Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

bezpieczeństwoW czwartek 28 kwietnia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyła się powiatowa edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wągrowieckiego. Zgodnie z regulaminem uczniowie mieli do pokonania test sprawnościowy z jazdy na rowerze, zaliczenie testu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz zaliczenie egzaminu z zakresu ratownictwa medycznego. Celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się na drogach.  Przybyłych na turniej uczniów powitał Wicestarosta Michał Piechocki oraz Burmistrz Miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa, którzy wraz z policjantami dokonali otwarcia turnieju. W tym roku w turnieju wzięło udział 18 drużyn z 18 placówek szkolnych w tym: 7 gimnazjów i 11 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Marta Majcherczyk, Zofia Koteras, Mirosław Hagdan i Gracjan Piec, uczniów do turnieju przygotowała p. Justyna Graczyk.
Joanna Tomczak


Powiatowe Mistrzostwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców

czworoboj26 kwietnia 2016r. w Kobylcu odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów, byli to: Julia Przybylska, Patrycja Fijołek, Maja Nowak i Jakub Janus. Wielki sukces odniosła Julka Przybylska, która zajęła III miejsce podczas rywalizacji uczennic klas VI, dystans 1000 m przebiegła w 3 minuty i 15 sekund i tym samym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy!!!!
Joanna Tomczak


Szkolny Dzień Profilaktyki

29 kwietnia uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jabłkowie obchodzili Szkolny Dzień Profilaktyki, który już na stałe wpisał się w kalendarz naszych corocznych imprez. W tym roku podsumowanie szkolnych działań profilaktycznych odbyło się w Jabłkowie. Podczas uroczystego otwarcia imprezy Pani dyrektor Sławomira Kędziora w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż opracowane przez naszą szkołę normy i wartości oraz realizowane działania profilaktyczne są bardzo istotne w naszych placówkach. Podkreśliła, że przez cały rok szkolny pedagodzy, wychowawcy i nauczyciele podejmowali szereg działań profilaktycznych, zachęcali młodych ludzi do aktywnego i twórczego życia bez środków psychoaktywnych, uzależnień i przemocy oraz skłaniali ich do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Następnie głos zabrały koordynatorki przedsięwzięcia p. Danuta Dobrzycka – Klimczak i p. Joanna Tomczak, które przedstawiły następujący program Szkolnego Dnia Profilaktyki:

 • Spektakl profilaktyczny dla uczniów klas IV – VI „Szlifowane diamenty”, który poruszał tematykę zagrożeń płynących z eksperymentowania substancjami narkotycznymi nazywanymi „dopalacze”, ale również problemów, z jakimi boryka się młodzież, ich rodzice oraz wychowawcy. Zaprezentowany spektakl kładł również nacisk na pokazywanie i promowanie wśród uczniów dobrych zachowań, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 • Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla klas I – III i dzieci z oddziału dla uczniów niepełnosprawnych „Piramida zdrowego żywienia”, podczas których uczniowie poznali co jest ważne w komponowaniu codziennych posiłków i jakie składniki żywności są niezbędne oraz co należy robić, by długo cieszyć się zdrowiem. Podsumowaniem zajęć były wykonane przez dzieci różnymi technikami plastycznymi piramidy żywienia.
 • Spektakl profilaktyczny dla uczniów klas I – III i dzieci z oddziału dla uczniów niepełnosprawnych „Ta przygoda zdrowia doda”. Tematami głównym widowiska były: szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna (zdrowie fizyczne i psychospołeczne), bezpieczeństwo oraz promocja wysiłku intelektualnego, jako pożywienia tęgiego umysłu.
 • Warsztaty dla uczniów klas IV „Dopalacze. Próbujesz – ryzykujesz”. Uczniowie dowiedzieli się, jakie negatywne konsekwencje czekają na tych, którzy ryzykują z dopalaczami.
 • Warsztaty dla uczniów klas V „Większość nie bierze”. Dzięki tym zajęciom uczniowie obalili mity o dopalaczach oraz ustalili niezbite fakty o szkodliwości dopalaczy.
 • Warsztaty dla uczniów klas VI „Nie tańcz jak Ci zagrają”, podczas których uczniowie ustalili, że narkotyki pozbawiają człowieka wpływu na własne życie.
 • Szkolenie dla nauczycieli „Komunikacja interpersonalna”.

W tym jakże aktywnym dniu, pełnym działań nie zabrakło czasu na wspólny posiłek oraz rozmowy, wspólne zabawy i integrację między filialną.

Programy teatralno – profilaktyczne dla uczniów i szkolenie dla kadry pedagogicznej zrealizowane zostały przez Barbarę Paligę – pedagoga i Dawida Zawadę – trenera profilaktyki, reprezentujących Krakowskie Centrum Profilaktyki w Krakowie, a sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach.

Serdecznie  dziękujemy p. Małgorzacie Szpendowskiej – Wylegalskiej z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach i p. Sławomirze Kędziora z Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA w Jabłkowie za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania profilaktyczne i przekazana wiedza na temat zdrowego stylu życia zostanie naszym uczniom w pamięci i przerodzi się w praktykę.
Joanna Tomczak


Ale HECA !!!

W kwietniu do wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA przyjechał cyrk „HECA”. W programie artystyczno – cyrkowym uczniowie zobaczyli m.in. śmiesznego klauna, akrobacje, żonglerkę różnymi przedmiotami, ekwilibrystykę na wałkach i pokaz jazdy na monocyklu. Największą atrakcją był egzotyczny wąż, którego każde dziecko mogło zobaczyć  i dotknąć. Spotkanie z artystami wywołało mnóstwo radości na twarzach dzieci.

Dziękujemy artystom z Cyrku „HECA” za prezentacje swoich talentów i umiejętności.

A.B.


Zaproszenie na zajęcia pozalekcyjne

Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA w Jabłkowie
zaprasza dziewczęta i chłopców w wieku 7 – 16 lat

z Gminy Skoki do udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych: profilaktycznych, sportowo – rekreacyjnych,

muzyczno – tanecznych i plastycznych, które będą się odbywały na terenie szkoły w Jabłkowie i w Rejowcu.

Jabłkowo:

 • Zajęcia muzyczno – taneczne będą odbywały się w poniedziałki, począwszy od 09.05.2016r. w godzinach 15:00 – 16:00
 • Zajęcia plastyczne będą odbywały się 1 raz w miesiącu, w poniedziałki, począwszy od 16.05.2016r. w godzinach 15:00-16:30
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki odbędą się w formie maratonu z 28 na 29.10.2016r. w godzinach 20:00-800

Rejowiec:

 • Zajęcia sportowo – rekreacyjne będą odbywały się w środy, począwszy od 11.05.2016r. w godzinach 16:00 – 17:00
 • Zajęcia plastyczne będą odbywały się 1 raz w miesiącu, w środy, począwszy od 18.05.2016r. w godzinach 16:00-17:30
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki odbędą się w formie maratonu nocnego z 13 na 14.05.2016r. w godzinach 20:00-800

Wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów, którzy pragną zgłosić swoje dziecko do udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie go do szkoły w Jabłkowie.

Więcej informacji: tel. 61 4278843

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież lubiącą aktywnie spędzać czas !!!