W dniach 1 i 3 grudnia w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Skokach odbył się IV Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych.

W pierwszym dniu Przeglądu swoje talenty aktorskie zaprezentowały grupy teatralne ze Szkoły Podstawowej w Skokach, Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz jej filii mieszczących się w Rejowcu i Lechlinie. Ponadto wystąpili mali artyści z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach oraz Przedszkola Publicznego w Jabłkowie. Najstarsi tego dnia byli uczestnicy reprezentujący Świetlicę Opiekuńczo- Wychowawczą w Skokach.

Poza młodymi aktorami, którzy niewątpliwie byli w tym dniu najważniejsi, w Bibliotece zjawili się też ich opiekunowie, pod okiem których dzieci przygotowywały się do występu, rodzice oraz zaproszeni goście: Pan burmistrz Tadeusz Kłos, Pani Blanka Gaździak- sekretarz gminy, Pani Beata Nowak- Szmyra- kierownik referatu oświaty, Pani Elżbieta Skrzypczak- dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach, Pani Sławomira Kędziora – dyrektor szkoły i przedszkola w Jabłkowie oraz Pani Agnieszka Skraburska – zastępca dyrektora przedszkola w Jabłkowie. Wszystkich przybyłych na Przegląd serdecznie powitała przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Małgorzata Szpendowska- Wylegalska – pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

Po części oficjalnej oraz kilku słowach organizacyjnych, na scenie pojawili się aktorzy. Jako pierwsze zaprezentowały się „Krasnale” ze Szkoły Podstawowej w Skokach ze spektaklem zatytułowanym „Żyj zdrowo i kolorowo”. Tuż po nich na scenie pojawiły się „Słoneczka” z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie ze przedstawieniem pt.:”Raz- dwa- trzy”. Kolejne były 5-latki ze skockiego przedszkola, które zaprezentowały widowni aż trzy krótkie inscenizacje: „Żyj zdrowo i kolorowo”, „O Kocie co palił fajkę”, „Żeby nie było brudasów”. Młodzież z grupy teatralnej „Guziki” ze szkoły w Jabłkowie zaprezentowała się w spektaklu „To śmieci tuczą dzieci”.

Po tych występach nastąpiła przerwa, w której wszyscy aktorzy i opiekunowie zostali poczęstowani drożdżówkami i napojami.

Tuż po przerwie na scenie pojawiła się grupa teatralna „Śnieżynki”. Uczniowie zaprezentowali się w spektaklu „Rozejrzy się wokół”, którego scenariusz oparty został na baśni H.CH.Andersena – „Dziewczynka z zapałkami”. Grupa teatralna z Rejowca wykorzystała bajkę o „Królewnie Śnieżce” tworząc na jej podstawie scenariusz spektaklu profilaktycznego. Swoje umiejętności teatralne w przedstawieniu pt: „Zła godzina” zaprezentowała również grupa ze Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Skokach. Ostatnią grupą teatralną występującą pierwszego dnia Przeglądu były „Czyściochy” z Lechlina, które pokazały swoje umiejętności w inscenizacji zatytułowanej „ Żeby zdrowym być”.

We wszystkich spektaklach młodzi aktorzy poruszali tematykę związaną z promocją i profilaktyką zdrowego stylu życia. Najmłodsi mówili o higienie i zdrowym odżywianiu, starsi poruszali również problem alkoholu i dopalaczy.

W drugim dniu IV Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Skokach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Tego dnia spektakle przygotowane przez młodzież dotyczyły tematów trudniejszych i były bardzo poruszające, co widać było na twarzach osób siedzących na widowni.

Grupa „Aniołeczki z Ósemeczki” zaprezentowała spektakl pt: „Szklany dom”, a w nim pokazała jak alkohol niszczy życie rodzinne, dzieciństwo i jaki ślad pozostawia w psychice młodego człowieka. Przedstawienie grupy teatralnej „Iluzja” pt: „Księżniczka Julia i Książę Henryk”, było przestrogą dla wszystkich i mówiło o tym jak alkohol i papierosy wpływają nie tylko na zdrowie, ale także na nasze relacje z otoczeniem.

Grupa „Siódemeczka” w spektaklu „Życie i jego wartości” w piękny sposób, z wykorzystaniem m.in. wierszy Stachury, muzyki Wolnej Grupy Bukowina i Seweryna Krajewskiego opowiedziała widowni o tym co najważniejsze w życiu: wolności, prawdzie, domu, nadziei i miłości.

Gimnazjaliści z klasy IIe w swoim spektaklu „Pod napięciem: Przemoc w szkole” poruszyli problem przemocy rówieśniczej a na koniec grupa „Rubinki” w spektaklu pt: „Znieczulica” zmierzyła się z problemem uzależnienia od alkoholu, komputera, narkotyków oraz z ich konsekwencjami: przestępczością, prostytucją, HIV.

Wszystkie grupy teatralne zostały nagrodzone za swoje zaangażowanie oraz czas poświęcony na przygotowanie się do występu. Upominkami były odtwarzacze CD oraz DVD a także aparaty cyfrowe oraz pamiątkowe statuetki. Opiekunowie grup otrzymali drobne upominki w postaci świątecznych płyt CD, a wszystkie dzieci i młodzież obdarowano również smakołykami od Mikołaja.

W drugim dniu Przeglądu, po młodzieżowych prezentacjach, zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczno – teatralne, nad którymi od strony treści profilaktyczno – edukacyjnych czuwała przewodnicząca GKRPA, a z kunsztem aktorskim zapoznawała młodzież Pani Agata Drążkiewicz. Taka forma pracy z młodymi adeptami sztuki spotkała się z ich ogromnym uznaniem.