5 lutego podczas apelu podsumowaliśmy pierwszy semestr nauki, bieżącego roku szkolnego. Pan Piotr Wiśniewski, kierownik naszej filii, w obecności Pani dyrektor Sławomiry Kędziory, omówił wyniki nauczania oraz pogratulował i przedstawił całej społeczności szkolnej wyróżniających się w nauce uczniów i najlepszych przedmiotowców. Wyniki klasyfikacji, wyróżniających się w nauce uczniów, po pierwszym semestrze przedstawiają się następująco:

 • Jakub Bezulski, klasa I
 • Jakub Dobrochowski, klasa I
 • Julia Owczarzak, klasa I
 • Marcel Dziechciar, klasa II
 • Jakub Gruszka, klasa II
 • Zuzanna Marks, klasa III
 • Martyna Kaczyńska, klasa IV, średnia ocen 5,18 zachowanie wzorowe
 • Amelia Karczewska, klasa IV, średnia ocen 4,81, bardzo dobre
 • Wiktoria Kruś, klasa IV, średnia ocen 4,81 zachowanie bardzo dobre
 • Gracjan Kurdelski, klasa IV, średnia ocen 5,0 zachowanie bardzo dobre
 • Marta Majcherczyk, klasa V, średnia ocen 5,2 zachowanie bardzo
 • Alicja Majchrzak, klasa IV, średnia ocen 4,9 zachowanie wzorowe

Przydzielono także dyplomy dla najlepszych: matematyków – klasa IV, anglistów – klasa IV, sportowców – klasa VI, artystów – klasa VI.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesu oraz życzymy kolejnych!!!

Jesteśmy z WAS bardzo dumni!!!

Joanna Tomczak