W październiku w filii w Rejowcu ukazał się pierwszy numer gazetki  szkolnej pt. ” Byle do przerwy”, wydawanej przez Samorząd Uczniowski w  Rejowcu. W gazetce znalazły artykuły na temat Dnia edukacji Narodowej oraz  relacje z licznych imprez i akcji w jakich uczestniczą nasi uczniowie. Atrakcję stanowiły zdjęcia z dyskoteki z okazji Dnia Chłopca oraz rebus konkursowy.

Praca związana z gazetką rozwija umiejętności literackie uczniów, ponadto uczy ich samodzielności – sami piszą artykuły, sami zajmują się reklamą i rozprowadzaniem gazetki co stanowi dla nich mały kurs przedsiębiorczości. Co więcej własny, mimo iż pod opieką nauczyciela, wyzwala w uczniach poczucie niezależności i wzmacnia ideę samorządności. W przygotowaniu pierwszego numeru „Byle do przerwy” pracowały ochoczo: Weronika Grynia – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz Magdalena Paczyńska, Weronika Mucha.