W słoneczny wrześniowy poranek spotkaliśmy się wszyscy na boisku, aby powitać nadchodzący nowy rok szkolny. Uroczysta inauguracja rozpoczęła się krótką inscenizacją przygotowaną przez dzieci z klasy trzeciej i czwartej. Po części artystycznej przemówiła p. dyrektor Sławomira Kędziora, która skierowała do wszystkich słowa powitania. Szczególnie ciepło powitała dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi szkolne. Zapoznała nas także z nową strukturą prowadzenia szkół przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA, przedstawiła wicedyrektor szkoły p. Małgorzatę Przybysz, wicedyrektor przedszkola p. Agnieszkę Skraburską oraz grono pedagogiczne. Po części artystycznej  wszyscy zebrani udali się na Mszę św. odprawioną przez ks. Mirosława Węglarza.
Kolejne dni – to już regularne lekcje – i wielki zapał do nauki i pracy!

art.1

art.2

artyk6