22 czerwca 2011 r. dzieci z Rejowca pożegnały rok szkolny przygotowanym występem słowno – muzyczno – tanecznym. Wyróżnionym uczniom wręczono nagrody książkowe za wspaniałe wyniki w nauce i podziękowano za wysiłek i trud włożony w całoroczną pracę. Szczególne podziękowania zostały skierowane również do rodziców, którzy aktywnie wspierali szkołę i przedszkole we wszystkich działaniach.

Grono pedagogiczne serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom Rejowca i okololicznych wiosek za pomoc i zaangażowanie w życie szkoły i przedszkola.

Życzymy wszystkim udanych i słonecznych wakacji!!!

rejowiec

rejowiec_2