28 stycznia 2006r. dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie poznawały pomniki przyrody Miasta i Gminy Skoki.

Z inicjatywy Pani Grażyny Kufel nauczycielki ze szkoły w Lechlinie, mali przyrodnicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie wybrali się samochodami Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” na wycieczkę po gminie aby obejrzeć i sfotografować pomniki przyrody. Przewodnikami po pomnikach przyrody naszej gminy byli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach Pani Karolina Stefaniak i Pan Krzysztof Mańka obydwoje zajmujący się min. problematyką ochrony przyrody i środowiska w naszej gminie. Pomimo tego, że w dniu tym słupek rtęci na przyokiennych termometrach pokazywał -150C warunki do obserwowania przyrody były znakomite zwłaszcza do fotografowania.

W wycieczce udział wzięli uczniowie klas IV – VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie uczący się w szkołach w Lechlinie, Pawłowie Skockim i Jabłkowie biorący udział w konkursie prac indywidualnych „Pomniki przyrody w moim regionie”
oraz „Środowisko moich marzeń”.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” są: Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Albumy zawierające pomniki przyrody występujące w naszej gminie opracują: Przemysław Serafiński, Monika Szafran, Aneta Ciacha z Lechlina, Daria Jędraszak, Monika Szafran, Agata Kantorska z Jabłkowai i Karol Paczyński, Krzysztof Krupa, Adrian Stasiak, Sebastian Sommerfeld z Pawłowa Skockiego. Środowisko swoich marzeń opisze Agata Wieczorek ze szkoły w Lechlinie. Uczniami opiekowały się nauczycielki Pani Grażyna Kufel ze szkoły w Lechlinie oraz Pani Łucja Dembińska z Pawłowa Skockiego.