Wakacje to czas przeznaczony dla dzieci na odpoczynek i zregenerowanie sił po trudach szkolnych zmagań.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach wychodzi naprzeciw oczekiwaniu uczniów i ich rodziców. Nie zamyka swoich podwojów z chwilą ostatniego dzwonka roku szkolnego, a zamienia się w miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić atrakcyjnie wolny czas.

Przez cały lipiec w dwóch turnusach młodzież wypoczywała na półkoloniach finansowanych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a opiekę bezpłatnie sprawowali nauczyciele i wychowawcy.

Zapewnili uczestnikom półkolonii urozmaicony i bogaty program, co jest szczególnie istotne dla tych dzieci, które nie miały okazji, a często możliwości spędzenia choć kilku dni poza domem.
Program półkolonii został opracowany i realizowany tak, aby pobudzić i rozwijać aktywność fizyczną, doskonalić umiejętności i zainteresowania młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, przyrodnicze), a także zainteresować najbliższym otoczeniem, poznać zabytki kultury materialnej naszego regionu i stworzyć możliwość uczestnictwa w różnych formach kultury.

Przeprowadzono konkursy i zawody, a także zorganizowano wycieczki do Kórnika, Rogalina, kina, ZOO.
Korzystano z pięknej pogody i kąpieli słonecznych, aby dzieci powróciły do szkoły opalone, wypoczęte, z zapasami sił na nowy rok szkolny.

Półkolonie w szkole organizowane są już od kilku lat i z roku na rok cieszą się większym zainteresowaniem uczniów i rodziców, którzy powierzają dzieci wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, znającej potrzeby i zainteresowania swoich wychowanków, z którymi nie tracą kontaktu nawet podczas wakacji. Coraz liczniejsza frekwencja świadczy o zasadności organizowania tej formy wypoczynku.

Jolanta Sawińska
Anna Szymkowiak
Danuta Słoma