Pasowanie na przedszkolaka to dzień oczekiwany przez wszystkie dzieci, które w danym roku szkolnym po raz pierwszy przyszły do przedszkola.
To ważna chwila, kiedy Pani dyrektor ogromnym lizakiem dotknie i wypowie słowa”….Pasuję Cię na przedszkolaka”, kiedy powtarza się za nauczycielką słowa ślubowania:

Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym przedszkolakiem,
Ślubuję dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkola,
Ślubuję swym zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i wychowawcom,
Ślubuję bawić się i uczyć się tutaj wesoło, czynić świat lepszym, a wkrótce zawołać

„Witaj szkoło”

Dla większości dzieci pasowanie pozostanie niezapomnianym przeżyciem na zawsze, do którego będą często wracać. Bo przecież to ta chwila jest pierwszą tak ważną w ich małym życiu.
W tym roku ślubowanie składało 64 dzieci. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i lizaka. Pozostałe dzieci, „stare przedszkolaki” – bacznie czuwały nad przebiegiem uroczystości, a także zapewniały oprawę artystyczną: śpiewem, tańcem i recytacją. Zostały poczęstowane cukiereczkami i soczkiem. Nad całością czuwała Pani mgr Dorota Muszyńska i Pani dyrektor mgr Jolanta Czepek.

mgr Liliana Fryska