MONOGRAFIA O SZKOLE >>>

Ten, jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień, rozpoczął się Mszą świętą, na którą uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła. Uroczyste nabożeństwo zostało odprawione w intencji obecnych wychowanków i pracowników szkoły, jak i tych, którzy już odeszli. Niezwykłą wymowę zyskała wówczas obecność szkolnego sztandaru.

Po Mszy św. wszyscy wielkim korowodem, z towarzyszeniem Orkiestry Dętej miasta Leszna i tańczących mażoretek, skierowali swe kroki w stronę miasta, gdzie wielu mieszkańców z ciekawością witało szkolną dziatwę i pedagogów, a także wspaniały powóz wiozący ważne dla szkoły postaci: Adama Mickiewicza w towarzystwie dam z epoki i aktualnego dyrektora – Wiesława Berendta. Przy pięknej, jak na listopadowy dzień, pogodzie marszowym krokiem udali się na akademię odbywającą się w hali Gimnazjum.

W szeroko otwartych progach szkoły mogliśmy przywitać dostojnych gości przybyłych na uroczystość. Obecni byli: wicemarszałek województwa wielkopolskiego – pan Arkadiusz Błochowiak, wielkopolski wicekurator oświaty – pani Hanna Rajcic – Mergler, burmistrz Miasta i Gminy Skoki – pan Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki- pan Zbigniew Kujawa, radni Rady Miejskiej Gminy Skoki, przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego – pan Krzysztof Migasiewicz, ks.dziekan – Karol Kaczor, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metrologii w Poznaniu – pan ppłk Tomasz Napieralski, przewodniczący Rady Rodziców – pan Grzegorz Owczarzak.

Szczególnie ciepło witaliśmy byłych nauczycieli naszej szkoły, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, przedstawicieli współpracujących ze szkołą zakładów pracy i instytucji, a także głównych sponsorów uroczystości. Splendoru całemu przedsięwzięciu dodawały obecne poczty sztandarowe i reprezentacyjna orkiestra dęta. W trakcie apelu minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów.

Najpierw, w imieniu uczniów, głos zabrały uczennice: Wiktoria Owczarzak i Marta Maryniocha, następnie Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu przybliżył wydarzenia i fakty z kart historii szkoły, a także złożył podziękowania i gratulacje wyróżniającym się nauczycielom i Przyjaciołom szkoły. Za szczególne zaangażowanie w organizację obchodów podziękowano Justynie Markiewicz, Renacie Stróżewskiej i Robertowi Dorawie. Za aktywne uczestnictwo w kreowaniu pozytywnych przemian w Naszej Szkole, a także za pomoc finansową – podziękowano Panu Burmistrzowi, panom: Zygmuntowi Wojtasiakowi, Lechowi Dworzyńskiemu, Sławomirowi Zielińskiemu, Tomaszowi Wojtkowiakowi i Leszkowi Podrazie. Wyrazy podziękowania przyjęli również panowie: Marceli Uciński, Krzysztof Jachna i Grzegorz Owczarzak. Natomiast szczególne gratulacje z okazji jubileuszu skierowano do osób związanych ze szkołą w przeszłości, zwłaszcza do wieloletniego dyrektora szkoły – p. Stanisława Koczorowskiego i do p. Wiesława Sierzchuły – dyrektora Gimnazjum. W gronie nauczycieli wyróżnionych przez Burmistrza znaleźli się: Beata Babrakowska, Krystyna Czajka, Katarzyna Dziel, Lidia Eksler, Magdalena Fertsch, Wioleta Grzegorzewska, Danuta Kubicka, Alicja Kramer, Justyna Markiewicz, Wioletta Molińska Paulina Pytlińska, Jolanta Sawińska, Renata Stróżewska, Barbara Surdyk, Agnieszka Wasylewicz, Robert Dorawa i Krzysztof Gapiński. Poszczególne części apelu akcentowane były piosenkami zespołu wokalnego Fantazja.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, a dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości, dlatego z ogromnym zaciekawieniem obejrzeliśmy film zrealizowany przez p.Marcelego Ucińskiego, przedstawiającego szkołę widzianą oczyma pedagogów, uczniów i rodziców. W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki. Miłym akcentem było wręczenie NAGRODY HERBU POWIATU WĄGROWIECKIEGO w uznaniu szczególnych zasług dla jego rozwoju dyrektorowi szkoły – Wiesławowi Berendtowi. Dekoracji dokonał przewodniczący Rady Powiatu – pan Krzysztof Migasiewicz. Fakt ten cieszy tym bardziej, że nowoczesność, jaką dyrektor Berendt wprowadził do skockiej placówki jest wynikiem jego szczególnego zaangażowania i zaradności, a także dumą gminy i regionu.

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny Orkiestry Dętej i mażoretek z Leszna. Później przybyli na uroczystość goście, zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły. Już na progu witały ich postaci z utworów Adama Mickiewicza zachęcając do posilenia się w Karczmie Rzym, która serwowała wyroby wędliniarskie, smalec własnej roboty, miód pitny i wiele innych smakołyków. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowaliśmy ekspozycje, gazetki, prezentacje, wystawy prac plastycznych oraz stare pamiątki. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyła się stara izba lekcyjna przygotowana przez Barbarę Surdyk, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, odnajdywanie wizerunku wychowawcy, kart starych kronik…
Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania nowego wizerunku placówki. Wszystko lśniące nowością sprawiało wrażenie, i tak jest w istocie, szkoły przyjaznej uczniom. Placówki godnej miana szkoły początku XXI wieku. Ku pamięci minionych 90-ciu lat została opracowana monografia szkoły. Do jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki okolicznościowe (stemple, widokówki, kalendarzyki, długopisy), którymi mogliśmy obdarować gości.

21 XI odbyły się Drzwi otwarte szkoły dla mieszkańców miasta oraz Spotkanie pokoleń, na którym dzieci przedstawiły wesoły program artystyczny, po czym mikrofon oddały lokalnemu artyście – Krzysztofowi Koniarkowi. Wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakończyło uroczystości jubileuszowe. Rocznica 90-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów była świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto podstawówki było wspaniałą okazją do wywołania refleksji, wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości…
Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem! W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole nie tylko z okazji jubileuszu.

Renata Stróżewska