Zak.1Na uroczystym apelu wieńczącym rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza obok odśpiewania hymnu, symbolicznego przekazania sztandaru i tradycyjnego wystąpienia dyrektora szkoły, nie zabrakło wyróżnień, nagród i podziękowań.

Wyróżniający się w nauce uczniowie promowani są zwyczajowo poprzez wręczenie im świadectwa szkolnego z wyróżnieniem z tzw. czerwonym paskiem. W naszej szkole odbywa się to na uroczystym apelu, w którym udział bierze społeczność szkolna, a także specjalnie przybyli na tę uroczystość goście (w tym rodzice). Duma z dzieci wywołuje wiele wzruszeń, szczególnie, gdy gratulacje mają tak piękną oprawę jak w naszej placówce. Miło usłyszeć, a jeszcze milej powiedzieć (co z radością czynił dyrektor, Wiesław Berendt), że są dzieci, które sławią imię szkoły i przysparzają dumy pedagogom i rodzicom.

Zak.2Najbardziej prestiżowe wyróżnienie, a więc zaszczytny tytuł Absolwenta Roku – PRIMUS INTER PARES, Pan Dyrektor wręczył Martynie Frąckowiak. Uczennica osiągnęła najwyższą średnią ocen za 3 lata nauki, uzyskała wysoki wynik sprawdzianu zewnętrznego, otrzymała wzorowe zachowanie, oraz w sposób szczególny angażowała się w pracę na rzecz szkoły.

Z kolei rodzice najlepszych uczniów klas szóstych zostali uhonorowani listami pochwalnymi. Aby otrzymać takie wyróżnienie aktualny szóstoklasista powinien w klasie IV i V otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, a w klasie VI średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Listy pochwalne i nagrody książkowe z rąk dyrektora, Wiesława Berendta, odebrali następujący abiturienci i ich rodzice:

Zak.36a: Andrzej Inda, Zuzanna Stefańska,

6b: Paulina Gatkowska, Piotr Kawczyński, Maja Kucz, Miłosz Szwed, Karolina Wysocka,

6c: Julia Frąckowiak, Martyna Frąckowiak, Julia Kwapińska, Mikołaj Pasternak, Weronika Rojtek, Adrian Szwed, Eliza Załęska

6d: Kacper Kujawa, Magdalena Mróz.

Zak.4Przy tej okazji każda mama otrzymała od swojej pociechy czerwoną różę, gdyż była to także chwila osobistych podziękowań rodzicom za ich wsparcie i trud wychowawczy.

W klasach szóstych nagrody książkowe przyznane były także uczniom, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen co najmniej 4,8 oraz wzorowe zachowanie. Nagrodę taką otrzymali: Adrianna Będziecha, Marta Grzywaczewska, Dariusz Pawlak.

Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali także: z klasy 6a: Tymoteusz Markwitz, 6b: Martyna Kujawa, 6c: Jan Fliszkiewicz, Kasper Grzegorzewski, Kacper Konieczka, 6d: Patrycja Gronowicz.

Zak.5Nagrody wręczono również uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki ze sprawdzianu kompetencji. Byli to: Julia Kwapińska, Piotr Kawczyński, Martyna Frąckowiak, Weronika Rojtek, Eliza Załęska.

Uhonorowani zostali nie tylko szóstoklasiści. W klasach piątych świadectwo z wyróżnieniem uzyskali:

5a: Gabriela Mistrzak, Kamila Przywarska, Oliwia Wocińska, Wiktoria Żydowicz,

5b: Kajetan Dłużnik, Aleksandra Konieczka, Paulina Kubiak, Piotr Łuczak, Patrycja Początek, Piotr Sawiński, Bartosz Sierzchuła, Nikola Sroczyńska, Zuzanna Szczepaniak, Jakub Szewczyński, Jakub Świętek, Dagmara Żak,

Zak.6-0015c: Joanna Dziel, Magdalena Kaczmarek, Przemysław Kozber, Natalia Lahuta, Małgorzata Surdyk, Klaudia Szwed, Aleksandra Szymańska, Aleksandra Tyll, Julia Witkowska.

Wyróżnieni czwartoklasiści to:

4a: Roksana Dudkiewicz, Mateusz Kamiński, Paulina Kawczyńska, Paulina Kubicka, Daniel Maćkowiak, Karolina Nowak, Mikołaj Szklarz, Sergiusz Wojtaszek, Angelika Wysocka,

4b: Jakub Kujawa, Jagoda Owczarzak, Klaudia Przykucka, Patryk Sadowski, Dawid Sznajder, Sergiusz Widziński, Oliwia Wójcik,

4c: Martyna Chudzik, Wiktoria Rożnowska, Mikołaj Wojtaś, Artur Żołądkowski.

Na koniec uhonorowano uczniów, którzy na wielu imprezach i uroczystościach godnie reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym, byli to Maja Kucz, Anita Łukaszewska i Mikołaj Pasternak. Za wyróżniającą pracę w Samorządzie Uczniowskim podziękowano Martynie Frąckowiak i Kacprowi Kujawie. Kacper otrzymał również Nagrodę Specjalną za twórczy wkład w szkolną kulturę teatralną i nadzwyczajną wszechstronność artystyczną.

Nagrodzonym Uczniom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy, wszystkim zaś życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji.