Przyjaźń, zgoda, uprzejmość, zaufanie, to tylko niektóre z wartości życia, jakim nasze najmłodsze pociechy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogły się przyglądać podczas spektaklu „Tymoteusz Rymcimcim”, zorganizowanego w ramach projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki” współfinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Przedstawienie, w wykonaniu Teatru „Promyk” z Poznania, odbyło się 30 września 2010r., w sali Biblioteki Publicznej w Skokach i stanowiło jeden z elementów kampanii promującej dobre wzorce życia rodzinnego, zaplanowanej w/w projekcie.

Oczekiwanie na spotkanie z Tymoteuszem umiliła dzieciom Joanna Maćkowiak, czytając na głos książeczkę Sally Grindley „Przyjaciele na zawsze”. Wprowadziła w ten sposób młodą publiczność w tematykę przyjaźni.

Podczas spektaklu dzieci z uwagą obserwowały, jak wielką rolę w życiu każdego człowieka odgrywa przyjaźń i prawidłowe kontakty rodzinne. Pluszowi bohaterowie występowali nie tylko na scenie, ale również poza nią, wśród dzieci, co wywoływało ogromne poruszenie, gromkie oklaski i wesołe okrzyki dzieci. 

Po spektaklu aktorzy przeprowadzili z młodymi widzami pogadankę na temat przedstawionej historii. Rozmawiali o samotności misia Tymoteusza, o postawie ojca niedźwiadka, o przyjaźni, jaka narodziła się między małym misiem i bezdomnym psiaczkiem oraz o postaci przebiegłego lisa.

Mamy nadzieję, że dzięki temu czwartkowemu spotkaniu dzieci poznały wartość przyjaźni, także tej, która powinna łączyć dzieci i rodziców. Dowiedziały się, że warto przyjaźnić się ze swoimi rodzicami i dużo z nimi rozmawiać, bo nie zawsze osoba podająca się za przyjaciela rzeczywiście nim jest.

Wszyscy opuszczali bibliotekę z szerokim uśmiechem na twarzy i z nadzieją na kolejny, rychły spektakl poznańskiego teatru u nas w Skokach.