„Rozwesołki” to tytuł popularnej książki dla dzieci autorstwa Joanny Papuzińskiej z ilustracjami Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej, to też „imię” bohaterów wierszy pani Joanny, a od 21 września br. to również oficjalna nazwa powstałego w Szkole Podstawowej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Rejowcu teatru dziecięcego.

Bo właśnie, 21 września br. w szkole w Rejowcu, odbyła się uroczystość nadania imienia „Rozwesołki” powstałemu tu w ostatnich tygodniach teatrowi, w którym w rolę aktorów wcielają się najmłodsi- przedszkolacy i uczniowie szkoły podstawowej.

W uroczystości, w której rolę rodziców, a zarazem instruktorów kierujących na co dzień teatrem przyjęli Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski, a rolę jego matek chrzestnych Joanna Papuzińska- poetka i Elżbieta Krygowska-Butlewska- ilustratorka, udział wzięli rodzice i wychowawcy małych aktorów. W charakterze gości jej uczestnikami byli też: burmistrz Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, sekretarz Gminy Blanka Gaździak, prezes Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach Jan Sztylka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie Małgorzata Szpendowska-Wylegalska i dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach Elżbieta Skrzypczak.

Po powitaniu przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wszystkich przybyłych na uroczystość, Jerzy Hamerski przedstawił historię powstania teatru, a następnie młodzi artyści zaprezentowali kilka piosenek i inscenizacji. Z kolei aktorów obdarowano znaczkami pamiątkowymi. Zgromadzeni podpisali się pod aktem założycielskim teatru, a burmistrz i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ręce dzieci przekazali upominki w postaci: kroniki i radiomagnetofonu.

Teraz też nastąpiła kolejne, miłe dla bohaterów dnia- młodych artystów wydarzenie, a było nim spotkanie z autorką wierszy i książek dla dzieci panią Papuzińską. W jego trakcie poetka prezentowała swoje utwory, a dzieci odpowiadały na zadawane im pytania i same korzystały z możliwości zadawania jej pytań.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek uczestników spotkania, a zainteresowani mogli nabyć książki z dedykacją autorki.

Spotkanie przygotowali: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłkowie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, które też przyjęły patronat nad powstałym teatrem.

no images were found