26 września został ogłoszony przez Radę Europy dorocznym Europejskim Dniem Języków. Inicjatorzy podkreślają znaczenie nauczania w ciągu całego życia. Mówić językiem drugiej osoby oznacza bowiem uczynić krok ku niej, znieść bariery i lęki. 

Bariery i lęki obce są uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłkowie. 
W poniedziałek 27 września, po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Jabłkowie zorganizowane zostały obchody Europejskiego Dnia Języków.

Każda z klas za zadanie miała przystroić swoją klasę, zgodnie z wylosowanym wcześniej państwem europejskim. Uczniowie z zaangażowaniem i ogromnym wkładem pracy zamienili sale, w których na co dzień poświęcają się nauce w hiszpańską corridę, czy holenderską plantację tulipanów. Wśród wylosowanych państw znalazły się Wielka Brytania, Rosja, Niemcy, Włochy, Francja oraz wspomniane wcześniej: Hiszpania i Holandia. Komisja, w skład której wchodzili dyrektor szkoły Pani Małgorzata Szpendowska- Wylegalska wraz nauczycielami oceniła wkład pracy uczniów.

W Szkole Podstawowej w Jabłkowie I miejsce zajęła klasa IV, która wraz z wychowawcą Panią Ewą Brząkała zaprazentowała w swojej sali Hiszpanię. Także w punkcie filialnym szkoły w Lechlinie zwyciężyła klasa IV, która wraz z wychowawcą Panią Małgorzatą Przybysz zaprosiła wszystkich tego dnia do Francji. Należy w tym miejscu wyróżnić klasy nauczania początkowego, które czynnie wzięły udział w święcie języków i również z zaangażowaniem przygotowały swoje sale lekcyjne.

Europejski Dzień Języków jest także okazją do zachęcenia dzieci i młodzieży do nauki języków obcych. Tego dnia w filiach w Lechlinie i Jabłkowie zorganizowano Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Angielskiego. Zwycięzcami zostali Weronika Sydow z klasy V – Lechlin oraz Kamil Świder – uczeń klasy VI w Jabłkowie. Wszystkim uczniom należy się ogromna pochwała za wkład pracy i przygotowanie do konkursu.

Mateusz Smoleń
organizator, nauczyciel języka angielskiego