16.09.2010 r. w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbyło się szkolenie pt.: „Rozpoznawanie symptomów przemocy domowej”, zorganizowane przez Gminę Skoki w ramach projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki” współfinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Szkolenie skierowane było do nauczycieli skockiego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej, a poprowadziła je Pani dr Teresa Kobrzyńska z Wielkopolskiej Fundacji ETOH. 

W najbliższym czasie odbędą się kolejne szkolenia przewidziane przez Gminę Skoki w realizowanym projekcie. Będą one dotyczyły rozpoznawania symptomów przemocy seksualnej oraz pomocy ofiarom przemocy domowej. Szkolenia skierowane zostaną zarówno do nauczycieli z jednostek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Skoki, jak też do urzędników, Policji, pracowników służby zdrowia, kuratorów, pracowników OPS itp.

30.09.2010 r. o godz. 11.00 w Bibliotece Publicznej w Skokach odbędzie się spektakl teatralny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym promujący takie wartości życia jak przyjaźń, zgoda, uprzejmość . Przedstawienie to, jest drugim z pięciu zaplanowanych przez Gminę Skoki spektakli mających promować dobre wzorce życia rodzinnego.
W ramach projektu uruchomiony został także pod nr (61) 826 10 33 telefon zaufania, przy którym w każdy poniedziałek i środę w godz. 16.00 do 18.00 dyżuruje psycholog.

Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”